1 2 3 4 5 6
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Hiện nay, VNPT Nghệ An đang có nhu cầu tuyển dụng lao động CNTT vào làm việc với các vị trí, chức danh, số lượng và yêu cầu như sau: