1 2 3 4 5 6
THÔNG BÁO :GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DUNG NĂM 2021.

THÔNG BÁO :GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DUNG NĂM 2021.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh và để tạo điều kiện cho các ứng viên tham gia nộp hồ sơ, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Nghệ An thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng năm...