1 2
KHUYẾN MÃI DỊCH VỤ INTERNET

KHUYẾN MÃI DỊCH VỤ INTERNET

Từ ngày 6/1 đến 19/2/2014 VNPT Nghệ An thực hiện chương trình khuyến mãi dịch vụ internet ADSL MegaVNN và cáp quang FiberVNN như sau: