THÔNG TIN DỊCH VỤ

GIÁM SÁT AN TOÀN THÔNG TIN VNPT (VNPT MSS)

  1. 1.      Tên sản phẩm dịch vụ:

+     Tên chính thức: Dịch vụ Giám sát an toàn thông tin VNPT.

+     Tên tiếng Anh: VNPT Managed Security Services (VNPT MSS)

  1. 2.      Mô tả dịch vụ:

+     Dịch vụ Giám sát an toàn thông tin VNPT (VNPT MSS) thực hiện thu thập thông tin nhật ký các sự kiện an ninh từ khách hàng, lưu trữ dữ liệu một cách tập trung và phân tích tương quan giữa các sự kiện để chỉ ra được các vấn đề về an ninh mà hệ thống đang phải đối mặt.

+     Dịch vụ chỉ thực hiện giám sát và cảnh báo sự cố an toàn thông tin, không bao gồm các dịch vụ ứng cứu và xử lý sự cố an toàn thông tin cho khách hàng.

arrayContent_title

  1. 3.    Đặc điểm kỹ thuật:

+     Mô hình triển khai giải pháp:

  • Giải pháp được xây dựng trên cơ sở thu thập và phân tích nhật ký sự kiện của các thiết bị CNTT (Log source) để giám sát và cảnh báo các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin. (Log Source: là dữ liệu mô tả nhật ký sự kiện được ghi nhận từ các hoạt động của thiết bị CNTT. Ví dụ: Trong quá trình hoạt động, firewall sẽ ghi nhận log liên quan đến an toàn thông tin, router sẽ ghi nhận log liên quan đến kỹ thuật mạng).
  • Để triển khai dịch vụ, khách hàng cần trang bị: (1) Máy chủ thu thập các sự kiện ATTT trong hệ thống mạng của khách hàng; (2) Bản quyền phần mềm (license) cung cấp năng lực xử lý sự kiện ATTT cho hệ thống; (3) Kênh truyền MEGAWAN kết nối từ máy chủ thu thập sự kiện ATTT đến hệ thống quản trị tập trung đặt tại Trung tâm ATTT – VNPT.

 

arrayContent_title 

Hình 1: Mô hình triển khai dịch vụ VNPT MSS

CHÍNH SÁCH KINH DOANH DỊCH VỤ

GIÁM SÁT AN TOÀN THÔNG TIN VNPT (VNPT MSS)

1. Đối tượng khách hàng:

(1)    Toàn bộ đối tượng khách hàng là Tổ chức – Doanh nghiệp, khối cơ quan Nhà nước có nhu cầu sử dụng dịch vụ giám sát an toàn thông tin.

(2)    Khách hàng đã trang bị giải pháp an toàn thông tin chủ động (Thiết bị bảo mật, giải pháp bảo mật) và có nhu cầu bổ sung thêm thành phần giám sát, quản trị tập trung.

(3)    Khách hàng có nhu cầu chuyển đổi, nâng cấp các hệ thống giám sát an ninh mạng tự phát triển sang dịch vụ có uy tín, thương hiệu Quốc tế.

2. Chính sách gói cước:

- Đơn vị tính:

+     Cước trọn gói tính theo bản quyền phần mềm cung cấp năng lực xử lý sự kiện ATTT trong một giây của hệ thống (Event per second – EPS).

+     Cước dịch vụ kênh truyền MEGAWAN tính theo băng thông (Mbps).

- Mô hình triển khai: Thuê dịch vụ hàng tháng.

Gói cước được ban hành tại VB QD 583/QD TTKD NA DHNV ngày 24/09/2021 (Chi tiết xem tại đây)