BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ SMS MARKETING (áp dụng 671 QD-VTNA-KHKD ngay 29-10-2013)

1. Phí hòa mạng dịch vụ: 50.000 đ

2. Cước phí nhắn tin

STT

Loại

dịch vụ

Giá cước tới các mạng

(đồng/tin nhắn thành công)

Mô tả dịch vụ

VinaPhone

MobiFone

Viettel

1

G-Ad1

290

290

390

Tin nhắn quảng cáo gửi từ SIM

2

G-Ad2

550

550

850

Tin nhắn quảng cáo gửi từ đầu số

3

G-Ad3

700

700

700

Tin nhắn quảng cáo gửi từ thương hiệu (brandname)

4

G-Com1

350

350

850

Tin nhắn CSKH gửi từ đầu số

5

G-Com2.1

550

550

550

Tin nhắn CSKH gửi từ thương hiệu áp dụng cho lĩnh vực giáo dục, y tế

6

G-Com2.2

1000

1000

1000

Tin nhắn CSKH gửi từ thương hiệu áp dụng cho các lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm

7

G-Com2.3

1000

1000

700

Tin nhắn CSKH gửi từ thương hiệu áp dụng cho các lĩnh vực còn lại

3. Phí khai báo tên thương hiệu (Brandname) : 50.000 đ/thương hiệu

4. Phí duy trì tên thương hiệu (Brandname)

- Với thương hiệu thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm: 600.000 đ/thương hiệu/tháng.

- Với thương hiệu thuộc các lĩnh vực khác: 115.000 đ/thương hiệu/tháng

 Lưu ý:  - Các mức cước phí trên đã bao gồm VAT

            -  Phí Khai báo và Phí duy trì tên thương hiệu (Mục 3 và 4) chỉ áp dụng cho khách hàng đăng ký tên thương hiệu khi nhắn tin.

 * Chi tiết liên hệ các điểm giao dịch của VNPT Nghệ An

Hoặc liên hệ Tổng đài 18001260