QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ,  THAY ĐỔI

THÔNG TIN THUÊ BAO TRẢ TRƯỚC VINAPHONE 

 Áp dụng từ 01 tháng 6 năm 2012

1. Đối tượng áp dụng:

- Thuê bao đăng ký thông tin hòa mạng mới.

- Thuê bao thay đổi thông tin cá nhân.

- Thuê bao chuyển đổi quyền sở hữu số thuê bao.

2. Giấy tờ cần thiết đăng ký, thay đổi thông tin thuê bao:

- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: CMND/Hộ chiếu.

- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu, Visa còn thời hạn lưu hành tại Việt Nam.

- Cơ quan, tổ chức: Giấy phép kinh doanh/Giấy thành lập cơ quan tổ chức, giấy giới thiệu và CMND/Hộ chiếu.

3. Quy định sử dụng CMND/Hộ chiếu đăng ký thông tin thuê bao trả trước:

- Mỗi cá nhân chỉ sử dụng CMND/Hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa 03 thuê bao. Trường hợp cá nhân là người đứng tên đại diện cơ quan tổ chức chỉ được sử dụng số CMND/Hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa 100 số thuê bao.

4. Quy trình đăng ký thay đổi thông tin thuê bao trả trước Vinaphone:

 A

Thuê bao hòa mạng mới

1

Khách hàng xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân và SIMCARD.

2

Điểm giao dịch yêu cầu khách hàng điền thông tin vào Phiếu đăng ký (02 liên),  kiểm tra ký xác nhận và giao 01 liên cho khách hàng, 01 liên lưu cùng với bản sao CMND/Hộ chiếu.

3

Điểm giao dịch đăng nhập thông tin thuê bao đăng ký và SCAN CMND/Hộ chiếu  gửi về hệ thống Quản lý thuê bao trả trước VinaPhone để  cập nhật.

B

Thuê bao thay đổi thông tin đăng ký 

 

Khách hàng có Phiếu đăng ký TTTB

Khách hàng không có Phiếu đăng ký TTTB

1

Khách hàng xuất trình Giấy tờ theo quy định tại mục 2 và SIMCARD.

2

 

Khách hàng thực hiện viết cam kết, khai báo 05 số điện thoại thường xuyên liên lạc. Đối với những số thuê bao đẹp, dễ nhớ thì khai báo 10 số điện thoại thường xuyên liên lạc.

3

Điểm giao dịch kiểm tra đối chiếu thông tin đầy đủ, chính xác giữa các giấy tờ và thủ tục theo quy định.

4

Khách hàng điền thông tin vào Phiếu đăng ký mới (02 liên), ĐGD kiểm tra ký xác nhận và giao 01 liên cho khách hàng, 01 liên lưu cùng với bản sao CMND/Hộ chiếu cùng các giấy tờ liên quan đến công tác đăng ký thay đổi thông tin.

5

Điểm giao dịch đăng nhập thông tin thuê bao đăng ký và SCAN CMND/Hộ chiếu  gửi về hệ thống Quản lý thuê bao trả trước VinaPhone để cập nhật.

C

Thuê bao chuyển đổi quyền sở hữu

 

Khách hàng có Phiếu đăng ký TTTB

Khách hàng không có Phiếu đăng ký TTTB

1

Người chuyển quyền sở hữu và người nhận quyền sở hữu số thuê bao đến điểm giao dịch, xuất trình giấy tờ theo quy định tại mục 2 và SIMCARD.

2

 

Người chuyển quyền sở hữu số thuê bao thực hiện viết cam kết , khai báo 05 số điện thoại thường xuyên liên lạc. Đối với những số thuê bao đẹp, dễ nhớ thì khai báo 10 số điện thoại thường xuyên liên lạc.

3

Người chuyển quyền và người nhận quyền sở hữu số thuê bao khai và ký xác nhận vào Giấy chuyển quyền sở hữu

4

Điểm giao dịch kiểm tra đối chiếu thông tin đầy đủ, chính xác giữa các giấy tờ và thủ tục theo quy định.

5

Khách hàng điền thông tin vào Phiếu đăng ký mới (02 liên), kiểm tra ký xác nhận và giao 01 liên cho khách hàng, 1 liên lưu cùng với bản sao CMND/Hộ chiếu cùng các giấy tờ liên quan đến công tác đăng ký thay đổi thông tin.

6

Điểm giao dịch đăng nhập thông tin thuê bao đăng ký và SCAN CMND/Hộ chiếu  gửi về hệ thống  Quản lý thuê bao trả trướcVinaPhone để  cập nhật.

 5. CÁCH THỨC KHÁCH HÀNG TỰ KIỂM TRA THÔNG TIN THUÊ BAO:

- Qua trang vinaphone.com.vn

- Qua tin  nhắn: Soạn tin nhắn với cú pháp: TTTB gửi 1414

* Mọi chi tiết của Quy trình ĐKTT thuê bao trả trước cho đối tượng cá nhân và cơ quan tổ chức  được quy định cụ thể trong văn bản số 1441 /VNP-CSKH, ngày 21 tháng 5  năm 2012 của Công ty Dịch vụ Viễn thông – VinaPhone.

 

CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

6. Mẫu phiếu đăng ký thông tin: Xem tiếp