- Các giá trị cốt lõi văn hóa VNPT bao gồm:

+ Tinh thần VNPT;

+ Truyền thống VNPT;

+ Sức mạnh VNPT;

+ Chuẩn mực VNPT;

+ Trách nhiệm VNPT.

- Đó là những giá trị “linh hồn”, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, mọi công việc của mỗi con người VNPT. Bằng cách hiểu một cách sâu sắc nội dung cũng như vận dụng đúng, đầy đủ và linh hoạt 5 giá trị cốt lõi trong công việc của mình, mỗi nhân viên VNPT đã thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy truyền thống VNPT, hệ thống các chuẩn mực văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần làm việc của VNPT. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc, tạo động lực to lớn giúp VNPT vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát triển bền vững và vươn tới những tầm cao mới.

1. TINH THẦN VNPT

a) Tầm nhìn: Số 1 Việt Nam - Ngang tầm Thế giới

- VNPT: Giữ vai trò chủ đạo trên thị trường Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và nằm trong Top 10 nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông, Công nghệ Thông tin có uy tín trên thị trường khu vực và Châu Á.

- VNPT: Luôn là sự lựa chọn số 1 của khách hàng trong sử dụng dịch vụ Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông.   

- Quá trình phát triển của VNPT, dẫu phải kinh qua những giai đoạn thăng trầm, những thời điểm khó khăn, song với nguồn lực về con người, về hệ thống cơ sở vật chất, những cơ hội và điều kiện thuận lợi, đặc biệt là kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp, VNPT xác định tầm nhìn trong chiến lược, bảo đảmphát triển trong sự kế thừa; cân đối giữa mục tiêu và các nguồn lực. Coi trọng tính thực tiễn và khả thi.     

b) Sứ mệnh: Kết nối mọi người. 

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông vững chắc, hiện đại phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã  hội của đất nước.

- Thỏa mãn các nhu cầu sử dụng Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông của khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

- Tôn vinh và đánh giá giá trị đích thực của người lao động trong môi trường kinh doanh mới, hiện đại.

- Thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, chủ động tham gia các chương trình an sinh xã hội

c) Triết lý: Khách hàng là trung tâm. Chất lượng là linh hồn. Hiệu quả là thước đo.

- VNPT luôn xác định khách hàng là nguồn sống của VNPT; Khách hàng là người mua sản phẩm, dịch vụ của VNPT, là thành tố quan trọng nhất của VNPT. Khách hàng không phụ thuộc vào VNPT mà ngược lại VNPT luôn phải phụ thuộc vào khách hàng, do vậy khách hàng luôn là trung tâm trong chiến lược phát triển và mục tiêu kinh doanh của VNPT.

- VNPT xác định chất lượng các dịch vụ của VNPT là một trong những yếu tố hàng đầu tạo nên sự khác biệt có ưu thế trong cạnh tranh. VNPT luôn có tầm nhìn chiến lược về dịch vụ và cung ứng dịch vụ, đảm bảo về chất lượng dịch vụ - coi đó là sự sống còn của dịch vụ, cũng như là giá trị của VNPT trên thị trường.

- VNPT đặc biệt coi trọng hiệu quả hoạt động; đó là thước đo cho sự lớn mạnh của VNPT. Trước hết, đó là hiệu quả kinh doanh, được thể hiện bằng giá trị lợi nhuận đạt được; bằng chỉ số lợi nhuận trên vốn, tài sản; bên cạnh đó, là hiệu quả các mặt hoạt động khác của VNPT. Đó cũng là những lợi thế trong cạnh tranh của VNPT và thể hiện trách nhiệm xã hội của VNPT..

d) Đạo đức: Tín với Nhà nước. Tín với Cộng đồng. Tín với Khách hàng. Tín với Người lao động.    

- VNPT coi trọng chữ “Tín” trong đạo đức nghề nghiệp. Đó chính là việc kế thừa truyền thống “trung thành” của lớp lớp người Bưu Điện - chữ “Tín” dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vẫn giữ nguyên giá trị. Trong môi trường kinh doanh hiện đại chữ “Tín” trở nên quý giá hơn bao giờ hết, nó không chỉ biểu hiện cho triết lý kinh doanh bền vững mà sâu sa hơn- là nhân cách, là đạo đức của đội ngũ lao độngVNPT.
         - Phấn đấu xây dựng, giữ gìn chữ “Tín” cho VNPT là việc làm bền bỉ và thường xuyên, nó đòi hỏi những nhà quản lý sáng suốt, đội ngũ nhân viên đồng tâm, tận tuỵ và đam mê; tôn trọng và thực hiện bằng được cam kết và lời hứa với Đảng, Nhà nước, nhân dân, với cộng đồng, khách hàng và với chính đội ngũ lao động của VNPT. 

e) Giá trị: Chuyên biệt - Khác biệt - Hiệu quả

- VNPT nỗ lực phấn đấu, chuyên biệt hóa các lĩnh vực hoạt động để tạo ra những sản phẩm dịch vụ Viễn thông, Công nghệ Thông tin và truyền thông tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng.

- VNPT chú trọng cải tiến, tạo lập tính tự chủ trong mọi hoạt động, đặc biệt là  kinh doanh để tạo ra sự khác biệt trong từng sản phẩm, dịch vụ nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh, giữ vững niềm tin của khách hàng về một thương hiệu mang tầm quốc gia và quốc tế. Đó là kết tinh của trí tuệ đội ngũ và văn hóa VNPT.    

- VNPT đề cao tính hiệu quả trong mọi hoạt động để phát triển bền vững, đồng thời luôn nỗ lực giải quyết tốt, hài hòa mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế, sự hài lòng của khách hàng và lợi ích của người lao động. Con đường ngắn nhất để củng cố, tăng cường năng lực cạnh tranh của VNPT, nâng cao vị thế của VNPT, đó chính là không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

f) VNPT ca:   VNPT – kết nối mọi người.

            - Thông qua giai điệu trẻ trung, mạnh mẽ, với tiết tấu nhanh, rộn ràng, bằng ngôn ngữ ca từ chọn lọc, mang tính hành khúc, VNPT-kết nối mọi người như là một thông điệp về trách nhiệm, nghĩa vụ, niềm tự hào và lời hứa của đội ngũ lao động VNPT gửi tới các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội.  

2TRUYỀN THỐNG VNPT

a) Ngày truyền thống: 15 tháng 8 

- Là ngày truyền thống của ngành Bưu điện (theo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Tổng cục Bưu Điện, năm 1980). Đồng thời, đây cũng là ngày truyền thống của VNPT.

b) Con người lịch sử và tư tưởng chủ đạo: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy của thông tin liên lạc cách mạng Việt Nam.
   - Tại căn cứ địa cách mạng ở Pác Bó (Cao Bằng), tháng 5/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Hội nghị đã ra Nghị quyết chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng nước ta. Cũng trong thời điểm lịch sử trọng đại này, Bác Hồ đã đưa ra lời dạy bất hủ về công tác thông tin liên lạc của cách mạng: "Việc liên lạc là một việc quan trọng nhất trong công tác cách mạng, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi". Lời dạy trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh đầy đủ nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về thông tin liên lạc, thể hiện đúng phong cách Hồ Chí Minh: giản dị, ngắn gọn mà súc tích và sâu sắc, bao hàm đầy đủ mọi thuộc tính bản chất về vai trò, ý nghĩa của thông tin liên lạc trong mọi hoạt động của cách mạng. Lời dạy, chỉ thị có tính nguyên tắc ấy như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã trực tiếp nhận chỉ thị của Bác, khẳng định: "không bao giờ được quên nhãng trong quá trình tranh đấu", thực sự đã trở thành kim chỉ nam, thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt chỉ đạo quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của công tác thông tin liên lạc cách mạng nước ta, cả thông tin liên lạc quân sự và ngành thông tin bưu điện.

 c) Hình ảnh lịch sử:  Bác Hồ nói chuyện điện thoại


arrayContent_title

 

d) Khẩu hiệu lịch sử

- Kháng chiến chống Pháp: “Cùng nhau giữ trọn lời nguyền, thề đem xương máu nối liền đường dây”

- Kháng chiến chống Mỹ: “Đứt dây như đứt ruột, gẫy cột như gẫy xương”

- Thời kỳ Đổi mới, tăng tốc phát triển: “Đi tắt,  đón đầu. Tự vay, Tự trả”

e) Biểu trưng truyền thống 

        - Biểu trưng truyền thống ngành Bưu điện Việt nam được thiết kế dựa vào các tiêu chí cơ bản tạiQuyết định số 171/QĐ ngày 27/07/1959 của Bộ Giao thông và Bưu điện cho phép Tổng cục Bưu điện được sử dụng Huy hiệu Bưu điện

 .arrayContent_title


- Ý nghĩa của huy hiệu: Thể hiện tính công nghiệp, tính chính xác, sự ăn khớp. Bưu chính luôn luôn đòi hỏi khớp hành trình, Viễn thông luôn đòi hỏi tính đồng bộ. Thể hiện đặc trưng của ngành Bưu điện: Nhanh chóng - Chính xác - An toàn - Tiện lợi - Văn minh. Thể hiện sự chuyển động của thời gian, sự tiếp nối của lịch sử. Phía dưới có 5 bánh răng thể hiện sự hoàn chỉnh, hai nửa bánh răng thể hiện sự kế thừa và tiếp tục phát triển.

- Các nửa vòng tròn: Là làn sóng điện trong thông tin Viễn thông được ví như làn sóng lan toả đưa tin tức đến mọi nơi.

- Hình tia chớp: Thông tin liên lạc được ví nhanh như tia chớp, làm sáng lên các vùng vươn tới. Với hình tia chớp nếu hình dung 1 đường chéo nối hai đỉnh tia chớp, đó chính là hình ảnh của chiếc phong bì hay con tem đã được cách điệu. Với hướng bay lên thể hiện sự phát triển của dịch vụ Bưu chính.

- Mầu đỏ: Mầu đỏ cùng với mầu cờ Tổ quốc, Mầu đặc trưng của cách mạng. gợi nhớ tới sự hy sinh quên mình của các chiến sỹ giao liên vì sự nghiệp thông tin liên lạc. Mầu đỏ cũng là mầu cơ bản mang tính mạnh, sắc đậm, tạo sự tập trung của cảm giác. Các bánh xe và tia chớp mầu trắng tạo nên sự nổi bật trên nền đỏ.

- Năm 2005, thể theo nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên chức lao động trong ngành, Ban Cán sự Đảng Bộ Bưu chính, Viễn thông và lãnh đạo Ngành đã đồng ý cho tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam được mang Biểu trưng Truyền thống của Ngành Bưu điện. Quyết định này thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Ngành và cán bộ CNVC Bưu điện đối với tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam, đồng thời là vinh dự tự hào của mỗi cán bộ, đoàn viên, lao động đối với việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành.

f) Danh hiệu cao quý

            - Tổ quốc ghi công: gần 1 vạn liệt sỹ ngành Bưu điện.

- Huân chương Sao vàng (1995), Huân chương Hồ Chí Minh (1990), Huân chương Độc lập (1954, 1987, 1997): nhà nước tặng thưởng cho ngành Bưu Điện.

- Danh hiệu Anh hùng Lao động (2009): nhà nước tặng thưởng cho VNPT.

- Huân chương Hồ Chí Minh (2007): nhà nước tặng thưởng cho Công đoàn Bưu Điện Việt Nam.

- 52 đơn vị thành viên được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang;

- 19 đơn vị thành viên được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động.

-  07 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động.

g) Bài hát truyền thống: Vươn tới ước mơ.  

            - Bài hát “Vươn tới ước mơ” do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác trong đợt thi sáng tác ca khúc nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống ngành Bưu Điện, năm 1995. Đây là bài hát thành công, có ý nghĩa sâu sắc và có sức lan tỏa lớn.  

 3. SỨC MẠNH VNPT

- Các giá trị: Truyền thống – Thương hiệu – Gắn kết – Phát triển - Kỷ cương là những bản sắc riêng của văn hóa VNPT. Bản sắc ấy là nguồn sức mạnh để VNPT vượt mọi thử thách, vươn tới những đỉnh cao.

a) Sức mạnh Truyền thống: VNPT – Truyền thống vẻ vang, Đạo lý bền vững

- VNPT kế thừa truyền thống vẻ vang của ngành Bưu Điện:  “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình ’’, phát huy theo phương châm trong giai đoạn phát triển mới: “Nhanh chóng - Chính xác - An toàn - Tiện lợi -  Văn minh”.

- VNPT trân trọng và gìn giữ giá trị tốt đẹp của người Bưu Điện là luôn “Chăm lo cho đội ngũ hiện tại. Chuẩn bị cho tương lai. Sống nghĩa tình với người đi trước”. Trong mọi điều kiện và hoàn cảnh, truyền thống “nghĩa tình” cũng là sợi dây bền chặt kết nối người Bưu Điện từ thế hệ này qua thế hệ khác với nhau, hình thành nên giá trị đạo lý bền vững không gì thay đổi được.  

b) Sức mạnh Thương hiệu: VNPT – Cuộc sống đích thực.

- Sức mạnh Thương hiệu VNPT phải được tạo ra bằng các giá trị đích thực tự bên trong VNPT với Con người đích thực, Môi trường đích thực, Sản phẩm đích thực. 

- Con người đích thực 

- Lãnh đạo : Trí cao, Tầm rộng, Tâm sáng. 
    
         - Cán bộ lãnh đạo là hạt nhân quan trọng, có tính chất quyết định đến sự phát triển các tổ chức của VNPT. Là người quy tụ và dẫn dắt đội ngũ lao động nên cán bộ lãnh đạo các cấp của VNPT phải có trí tuệ, hiểu biết, có năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm; phải có tầm nhìn xa trông rộng và đặc biệt là phải có đạo đức, nhân cách trong sáng, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là con người phải “vừa có đức, vừa có tài”.

- Đây không chỉ là tiêu chuẩn, mà còn là mục tiêu của VNPT hướng tới xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp.

- Quản lý :   Tài năng, Thông tuệ, Tâm huyết.

            - Mạng lưới, các dịch vụ của VNPT luôn gắn với công nghệ, kỹ thuật hiện đại và tiên tiến, các phương pháp quản trị doanh nghiệp theo đó cũng phải phát triển tương xứng; người quản lí của VNPT cần làm chủ và phát huy được các nội dung đó. Cần phải có sự kết hợp của trí tuệ, tài năng và đặc biệt là tâm huyết với nghề, với công việc mới có thể mang tới thành công cho người quản lý của VNPT.    

- Nhân viên : Tinh thông, Tận tụy, Trách nhiệm.

            - Tính chất các công việc của VNPT từ đơn giản đến phức tạp đều đòi hỏi quy trình và kỷ luật nghiêm ngặt, điều kiện cần đòi hỏi mỗi nhân viên VNPT phải biết việc, hiểu việc, và điều kiện đủ để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đỏi hỏi người lao động phải có tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy với công việc.

 - Người VNPT luôn rèn luyện lối sống mình vì mọi người. Coi trọng vinh dự, trách nhiệm và lòng tự trọng với nghề. Trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, để có thể có những đóng góp thiết thực và hiệu quả nhất vì sự nghiệp phát triển của VNPT. 

- Môi trường đích thực: Hợp tác và chia sẻ. Nụ cười và niềm tin. Cống hiến và Khát vọng.  

- VNPT xây dựng môi trường làm việc văn minh, nơi mỗi CBCNV luôn cảm thấy gắn bó, được lắng nghe và tôn trọng, được đem hết năng lực để cống hiến, được đánh giá công bằng, được thụ hưởng và tôn vinh xứng đáng với thành quả lao động của mình.  

- Hòa mình trong môi trường làm việc của VNPT, mọi người cùng cảm nhận được sự chân thành, cởi mở trong giao tiếp. Đó là nơi mọi người gắn bó, gửi gắm niềm tin; Nhiệt tình, hợp tác trong công việc; Chia sẻ khó khăn, cộng đồng trách nhiệm. VNPT khuyến khích các người lao động say mê sáng tạo, nhiệt tình cống hiến và cháy bỏng những khát vọng.     

- Sản phẩm đích thực: Tiện ích. Trí tuệ. Thân thiện

- VNPT đặt mục tiêu hướng về khách hàng và thể hiện bằng chính những sản phẩm, dịch vụ của VNPT mang tới cho khách hàng. Các sản phẩm, dịch vụ của VNPT được kết tinh bởi trí tuệ, công sức, mang đến sự tiện ích, thân thiện, gần gũi với tất cả mọi người.

c) Sức mạnh Gắn kết: VNPT – Một mái nhà chung

- Sức mạnh của VNPT là ở tinh thần và hành động vì Một mái nhà chung với: Hạ tầng chung - Sản phẩm chung - Thương hiệu chung -  Lợi ích chung.

- VNPT hình thành hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới hiện đại thống nhất, các thành viên cùng phối hợp khai thác, sử dụng bảo đảm có hiệu quả. Sản phẩm, dịch vụ của VNPT được tạo ra cũng từ sự liên kết, hợp tác của các đơn vị thành viên, do vậy luôn mang một thương hiệu chung VNPT và vì lợi ích chung của VNPT.  

d) Sức mạnh Phát triển: VNPT - Nhanh, Vượt trội, Bền vững

- Nhanh: Bàn nhanh - Quyết nhanh - Làm nhanh

- Vượt trội:  Trí lực vượt trội - Công nghệ vượt trội - Chất lượng vượt trội

- Bền vững: Đạo lý bền vững - Hạ tầng bền vững - Lợi nhuận bền vững

- Nhanh, vượt trội, bền vững là ba yếu tố hàng đầu trong sức mạnh phát triển VNPT. Trong cơ chế thị trường ba yếu tố đó thể hiện năng lực và chất lượng phát triển của VNPT, đó chính là tốc độ phát triển (nhanh), vị thế trong sự phát triển (vượt trội) và chất lượng của phát triển (bền vững).

- Tốc độ phát triển (nhanh) thể hiện trong tất cả các khâu của quy trình từ khi hình thành chủ trương tới việc triển khai trong thực tế, đó là xem xét, bàn bạc chủ trương, công việc cần làm phải nhanh gọn; quyết định nhanh khi vấn đề đã được cân nhắc thấu đáo và đặc biệt là cần phải làm nhanh, giải quyết công việc nhanh để tranh thủ được thời cơ và sớm mang lại hiệu quả.

- Vị thế thể hiện năng lực phát triển của VNPT đó chính là sự vượt trội, khẳng định tầm vóc, uy lực của VNPT trong cạnh tranh, và các nhân tố hàng đầu được VNPT xác định, đó là trí tuệ, sức lực (trí lực) của đội ngũ lao động; công nghệ (bao gồm cả mạng lưới, dịch vụ và quản lý) và chất lượng (bao gồm cả dịch vụ và quản lý).

- VNPT luôn củng cố, duy trì sự bền vững của sức mạnh phát triển, trong đó lấy đạo lý, truyền thống làm nền tảng, cơ sở hạ tầng vững chắc là điều kiện, duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là mục tiêu phấn đấu. 

e) Sức mạnh Kỷ cương: VNPT – Đoàn kết. Thống nhất. Trách nhiệm

- Để Văn hóa VNPT thực sự trở thành động lực trong thực tiễn, chúng ta cần một đội ngũ CBCNV VNPT có phong cách, lề lối làm việc và ứng xử dựa trên kỷ cương với tinh thần cốt lõi là Đoàn kết - Thống nhất - Trách nhiệm.

         - Đoàn kết, đồng cam, cộng khổ, cùng chung chí hướng; thống nhất trong nhận thức và hành động; chia sẻ khó khăn, đề cao tinh thần và trách nhiệm trong xử lý công việc đã tạo nên sự gắn kết của đội ngũ VNPT, giúp cho VNPT đi từ thành công này đến thành công khác.

4. CHUẨN MỰC VNPT

a) Chuẩn mực chung: 

- Cuộc sống văn minh.

- Cống hiến hết mình.

- Chân thành cởi mở.

- VNPT tạo dựng một môi trường làm việc văn minh, hiện đại, thân thiện; là nơi để mỗi lao động của VNPT có thể cống hiến hết mình, thể hiện rõ nhất năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm.  

b) Chuẩn mực tập thể:

- Quản lý: Kỷ cương – Kỷ luật;

- Điều hành: Kiên quyết – Kịp thời;

- Nền tảng: Đoàn kết – Thống nhất.

            - VNPT đặt lên hàng đầu kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, đó là thượng tôn pháp luật và tuân thủ quy định quản lý. Do tính chất của ngành nghề, và những yêu cầu trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, các biện pháp điều hành đòi hỏi thời gian khẩn trương, sự kiên quyết và nhất quán. Và nền tảng để mang tới những thành công, đó là sự đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng trong VNPT.  

c) Chuẩn mực cá nhân:

- Ý thức

+ Tinh thần: Tâm huyết – Trách nhiệm

+ Hành vi: Văn minh – Lịch sự

+ Nhân viên của VNPT luôn có ý thức vui vẻ, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ; Tận tụy, trách nhiệm, hợp tác, cầu tiến bộ. Luôn thể hiện hành vi ứng xử văn minh, lịch sự ở mọi nơi, mọi lúc. 

- Thái độ

+ Công việc: Hết mình – Hết việc

+ Hội họp: Nghiêm túc – Đúng giờ

+ Học tập: Tự giác – Kiên trì
    + Nhân viên VNPT xác định thái độ nghiêm túc trước nhiệm vụ được giao; phấn đấu hết mình với công việc, quý trọng thời gian; giữ đúng kỷ luật thời gian hội họp với thái độ nghiêm túc, chuẩn bị đầy đủ nội dung có liên quan. Coi trọng phương châm học tập suốt đời, tự giác, kiên trì để mở mang kiến thức, kỹ năng cho bản thân phục vụ công việc.

- Ứng xử

+ Với đồng nghiệp: Hợp tác - Cởi mở;

+ Người VNPT luôn chân thành, cởi mở trong giao tiếp. Nhiệt tình, hợp tác trong công việc. Chia sẻ khó khăn, cộng đồng trách nhiệm.

+ Với cấp dưới: Lắng nghe - Chân thành;

+ Người VNPT luôn gương mẫu trong nhân cách và công việc. Chú ý lắng nghe, chủ động đối thoại và tiếp thu. Coi trọng động viên, thuyết phục, cùng với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá.

+ Với cấp trên: Thẳng thắn - Chấp hành;

+ Người VNPT tôn trọng thứ bậc của người lãnh đạo. Phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao. Chủ động đề xuất các vấn đề được cấp trên quan tâm.

+ Với bản thân: Vượt qua chính mình.

+ VNPT xây dựng người lao động phát triển toàn diện, có nhân cách, bản lĩnh vững vàng. Rèn luyện lối sống mình vì mọi người. Coi trọng vinh dự, trách nhiệm và lòng tự trọng với nghề. Trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc để có những đóng góp có hiệu quả nhất cho sự nghiệp phát triển của VNPT.

d) Chuẩn mực hình ảnh

- Dám nghĩ – Dám làm – Dám chịu trách nhiệm.

           - Đây là hình ảnh tiêu biểu cho truyền thống “dũng cảm” và “sáng tạo” của người lao động VNPT; vui vẻ, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn; không tập thói trì hoãn. Tận tụy, trách nhiệm, hợp tác, cầu tiến; đề cao tinh thần và trách nhiệm trong xử lý công việc. 

5. TRÁCH NHIỆM VNPT

a) Với Nhà nước: Thực thi pháp luật

- VNPT thượng tôn pháp luật; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không làm bất cứ việc gì gây tổn hại cho lợi ích của dân tộc, của Đảng, của Nhân dân. 

b) Với khách hàng: Luôn làm hài lòng

- VNPT coi khách hàng là trung tâm và là mục tiêu trong chiến lược phát triển. Mọi thành viên của VNPT luôn chú ý phải chân thành, nhã nhặn, chú ý lời chào, lời cảm ơn. Lắng nghe nhu cầu; giải thích cặn kẽ, rõ ràng. Tôn trọng lời hứa, đúng thời gian, không sách nhiễu hoặc gây phiền hà cho khách hàng.

 c) Với đối tác: Hợp tác cùng phát triển

- VNPT coi hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ đối tác cũng chính là giúp mình. VNPT coi trọng mở rộng hợp tác, VNPT luôn là đối tác tin cậy của bạn hàng và xây dựng các quan hệ hợp tác bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi.

d) Với cộng đồng xã hội: Chung vai góp sức

- VNPT luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; chủ động, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, chung tay, chung sức cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội. 

e) Với người lao động: Tôn trọng và bảo vệ

- VNPT xác định đội ngũ lao động là tài sản quý giá nhất của VNPT, là những người làm nên lịch sử truyền thống hào hùng, cũng như đang tạo dựng những bậc thang cho tương lai, do vậy mọi chủ trương, ý tưởng, cơ chế, chính sách hay giải pháp triển khai cũng đều hướng về người lao động.  

 f) Với môi trường: Vì một hành tinh xanh 

- VNPT coi trọng và đang làm tất cả những gì có thể để góp sức bảo vệ môi trường, giữ cho môi trường sống và làm việc luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn. Không chỉ thực hiện tốt các giải pháp mang tính nội bộ, VNPT tham gia các chương trình của cộng đồng, của xã hội trong bảo vệ môi trường (nguồn nước, không khí, rừng, tài nguyên, khoáng sản...).