TT Địa bàn Tên Điểm giao dịch Địa chỉ ĐGD Điện thoại ĐGD
1 Anh Sơn Cửa Hàng Giao Dịch Khối 4 Khối 4 Thị trấn Anh Sơn 2383722100
2 Anh Sơn Cửa Hàng Giao Dịch Khối 5 Khối 5, Thị Trấn, Anh Sơn 2383725300
3 Nam Đàn Cửa Hàng Giao Dịch Nam Đàn Khối Phan Bội Châu, Thị trấn,  Nam Đàn 2383822868
4 Con Cuông Cửa Hàng Giao Dịch Con Cuông Khối 5, Thị Trấn, Con Cuông 2383873888
5 Yên Thành Cửa Hàng Giao Dịch Yên Thành Khối 2 Thị trấn Yên Thành 2383633789
6 Nghĩa Đàn Cửa Hàng Giao Dịch Thái Hòa Khối Tân Thành, P Hòa Hiếu, Nghĩa Đàn 2383962962
7 Thái Hòa Cửa Hàng Giao Dịch Nghĩa Đàn Tân Minh, Thị Trấn, Nghĩa Đàn 2383881100
8 Quỳ Hợp Cửa Hàng Giao Dịch Quán Dinh Khối Đông Hồ, Thị trấn, Quỳ Hợp 2383982982
9 Quỳ Hợp Cửa Hàng Giao Dịch Quỳ Hợp Xóm 6, Châu Quang, Quỳ Hợp 2383981981
10 Quỳ Hợp Cửa Hàng Giao Dịch Châu Quang Xóm Dinh, Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp 2383987234
11 Quỳ Châu Cửa Hàng Giao Dịch Quỳ Châu Khối 2, Thị trấn, Quỳ Châu 2383892575
12 Tương Dương Cửa Hàng Giao Dịch Tương Dương Hòa Bắc, Hoà Bình, Tương Dương 2383741999
13 Diễn Châu Cửa Hàng Giao Dịch Diễn Châu Khối 4, Thị trấn, Diễn Châu 2383623111
14 Diễn Châu Cửa Hàng Giao Dịch Yên Lý Xóm 9, Xã Diễn Yên, Diễn Châu 2383625001
15 Kỳ Sơn Cửa Hàng Giao Dịch Kỳ Sơn Khối 4, Thị Trấn, Kỳ Sơn 2383876666
16 Vinh 1 Cửa Hàng Giao Dịch Cửa Bắc 73 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh 1 2383837000
17 Vinh 1 Cửa Hàng Giao Dịch Đội Cung 160 Trần Hưng Đạo,  Phường Đội Cung, TP Vinh 1 2388689779
18 Vinh 1 Cửa Hàng Giao Dịch Phượng Hoàng 181 Nguyễn Du, Phường Trung Đô, TP Vinh 1 2383511999
19 Thanh Chương Cửa Hàng Giao Dịch Thanh Chương Khối 11, Thị trấn, Thanh Chương 2383931111
20 Cửa Lò Cửa Hàng Giao Dịch Cửa Lò Số 11, Đường Bình Minh, Cữa Lò 2383824444
21 Hưng Nguyên Cửa Hàng Giao Dịch Hưng Nguyên Khối 15, Thị trấn, Hưng Nguyên 2383763100
22 Vinh 2 Cửa Hàng Giao Dịch Trung Tâm Kinh doanh 01 Hồ Tùng Mậu  Phường Hưng Bình 2383550333
23 Vinh 2 Cửa Hàng Giao Dịch 32 Đường Lê Nin, Phường Hưng Dũng, TP Vinh 2 2383570789
24 Vinh 2 Cửa Hàng Giao Dịch Hưng Lộc Đường Lê Viết Thuật,  Xã Hưng Lộc, TP Vinh 2 2383568658
25 Quế Phong Cửa Hàng Giao Dịch Quế phong Khối 8 Thị trấn Kim Sơn, Quế Phong 2383885636
26 Quỳnh Lưu Cửa Hàng Giao Dịch Quỳnh Lưu Khối 1 Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu 2383649000
27 Quỳnh Lưu Cửa Hàng Giao Dịch Hoàng Mai Khối 1, Thịnh Mỹ,  Phường Quỳnh Thiện 2383866103
28 Nghi Lộc Cửa Hàng Giao Dịch Quán Hành Khối 4 Thị trấn Quán Hành 2383615999
29 Đô Lương Cửa Hàng Giao Dịch  Đô Lương Khối 6, Thị trấn, Đô Lương 2383713100
30 Tân Kỳ Cửa Hàng Giao Dịch Tân kỳ Khối 7, Thị trấn, Tân Kỳ 2383882299