Tên gọi dịch vụ: Hệ thống thông tin báo cáo thông minh (VNPT VSR).

arrayContent_title

Khái niệm: VNPT VSR là giải pháp hệ thống thông tin báo cáo và chỉ đạo điều hành được VNPT xây dựng nhằm mục tiêu:  

       + Giảm thời gian thực hiện báo cáo, giảm gánh nặng hành chính cho tổ chức, cá nhân thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin, số liệu báo cáo.

       + Tăng cường tính kịp thời của thông tin, số liệu báo cáo (cập nhật trực tuyến, real time).

       + Tăng cường tính minh bạch, rõ trách nhiệm giải trình của bộ, ngành, địa phương và cá nhân cán bộ, công chức trong việc cung cấp thông tin, số liệu thuộc phạm vi chức năng quản lý.

       + Tạo ra và lưu trữ được các thông tin, số liệu mang tính chất hệ thống, đồng bộ và cho phép so sánh, đối chiếu, kiểm tra chéo thông tin, số liệu từ các nguồn khác nhau.

       + Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền.

       - Tính năng tiện ích của VNPT VSR:

       + Báo cáo động:

 • Xây dựng cây tổ chức đơn vị báo cáo.
 • Xây dựng chế độ báo cáo.
 • Thiết kế mẫu báo cáo mới trên giao diện trực quan.
 • Thiết lập quy trình báo cáo.

         + Báo cáo liên cấp:

 • Hệ thống báo cáo liên thông N cấp.
 • Giao báo cáo cho đơn vị cấp dưới.
 • Tổng hợp báo cáo từ các đơn vị cấp dưới.

       + Phân tích số liệu thông minh:

 • Phân tích số liệu.
 • So sánh.
 • Dự báo/Mô phỏng.

       + Bảng thông tin chỉ đạo điều hành:

 •  Hiển thị trực quan các thông tin về tình hình biến động các chỉ số kinh tế xã hội.
 •  Đào sâu thông tin theo các chiều không gian, thời gian, lĩnh vực.
 •  Thiết kế biểu đồ trên giao diện kéo thả trực quan.
 •  Thiết kế bảng tin và cá nhân hóa bảng tin cho từng người dùng/nhóm người dùng.

       + Kho dữ liệu

 • Kho dữ liệu KTXH phục vụ chỉ đạo điều hành
 • Kho dữ liệu báo cáo
 • Tích hợp, liên thông và chia sẻ

       - Phạm vi áp dụng: Toàn tỉnh.

       - Đối tượng khách hàng:

+ Sở, Ban, Ngành.

+ Cơ quan chính quyền (UBND Tỉnh/TP, Thị xã/Huyện);

2.  Giá cước dịch vụ:

Đơn vị tính: Giá cước dịch vụ được tính cho đơn vị triển khai là Khách hàng (Pháp nhân chủ trì triển khai dịch vụ VNPT VSR).

       - Mô hình triển khai: Thuê dịch vụ theo thời gian đăng ký sử dụng: tháng, năm hoặc mua trọn gói phần mềm.

       - Giá cước dịch vụ VNPT VSR:

       + Giá cước thuê dịch vụ:

STT

Mô hình triển khai

Đơn vị tính

Giá cước (đồng)

1

Thuê phần mềm

VNĐ/Tháng/Khách hàng

118.000.000

+ Giá cước thuê trọn gói: Đơn giá theo hình thức bán trọn gói được quy định bằng đơn giá theo hình thức cho thuê dịch vụ nêu trên x (nhân) 60 tháng.

       - Ghi chú:

       + Giá cước trên chưa bao gồm thuế VAT.

       + Giá cước thuê phần mềm không bao gồm: Hạ tầng đường truyền; Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng; Chuyển đổi dữ liệu (nếu có); Tin nhắn SMS Brandname (nếu có); Cài đặt, đào tạo và các chi phí hỗ trợ triển khai phần mềm khác.

       + Giá cước mua trọn gói phần mềm không bao gồm: Hạ tầng máy chủ, hệ điều hành, bản quyền ứng dụng phục vụ cài đặt VNPT VSR; Hạ tầng đường truyền; Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng; Chuyển đổi dữ liệu (nếu có); Tin nhắn SMS Brandname (nếu có); Cài đặt, đào tạo và các chi phí hỗ trợ triển khai phần mềm khác.

Giá cước dịch vụ ban hành tại Quyết định số 277/QD TTKD NA DHNV ngày 05/05/2021

arrayContent_title

arrayContent_title

arrayContent_title