I. Chi phí triển khai cài đặt, đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, triển khai phần mềm:

              Theo thực tế triển khai dịch vụ.

         II. Cước dịch vụ phần mềm

STT

Hạng mục

Hình thức

Đơn giá (VNĐ/ tháng)

Thành tiền (VNĐ/tháng)

1

Dịch vụ thuê phần mềm và thuê hỗ trợ kỹ thuật trục liên thông nội tỉnh:

- Định mức lưu trữ dữ liệu tối đa 5000GB

- Thời hạn lưu trữ dữ liệu tối đa: 03 năm

- Loại file lưu trữ: Các loại file văn bản thông thường.

Trọn gói

328.900.000

328.900.000

 

       III. Cước lưu trữ vượt định mức, ngoài thời hạn:  85.000 VNĐ/tháng/gói 10GB    

             Các mức cước trên chưa bao gồm VAT                     

CHI TIẾT LIÊN HỆ: TỔNG ĐÀI  18001166 

 TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT–NGHỆ AN