* Giá cước dịch vụ VNPT-CA (Ap dụng theo Công văn 981/CV-VTNA ngày 4/6/2014)

1. Đối với khách hàng đăng ký mới:

Gói cước

Thời gian

Giá dịch vụ (VNĐ)

 

Organization

ID Standard

09 tháng

1.100.000

15 tháng

1.648.900

30 tháng

2.132.240

45 tháng

2.308.240

* Bảng giá cước trên đã bao gồm thiết bị Token kèm theo

2.  Đối với khách hàng gia hạn:

Gói cước

Thời gian sử dụng

Giá cước dịch vụ (VNĐ)

 

Organization

ID Standard

09 tháng

550.000

15 tháng

1.098.900

30 tháng

1.977.800

45 tháng

2.197.800

3. Đối với khách hàng từ nhà mạng khác chuyển sang:

Gói cước

Thời gian sử dụng

Giá cước dịch vụ (VNĐ)

 

Organization

ID Standard

09 tháng

1.100.000

18 tháng

1.648.900

33 tháng

2.132.240

48 tháng

2.308.240

4. Thời gian áp dụng từ 01/4/2014 đến 30/6/2014

5. Các bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT