Hướng dẫn :

• Chào mừng quý khách đã đến với Viễn thông Nghệ An, để đăng ký các dịch vụ VT-CNTT, mời quý khách nhập đầy đủ thông tin vào biểu mẫu dưới đây, sau đó quý khách ấn vào nút đăng ký. Thông tin mà quý khách nhập ở đây sẽ giúp chúng tôi có thể liên hệ và nhanh chóng đến gặp quý khách để làm thủ tục lắp đặt.

* Lưu ý:

• Các mục có dấu sao "*" là bắt buộc phải chọn nhập.
• Phông chữ sử dụng trong trang web là Unicode.

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

(dd/mm/yyyy)
Mã captcha