Khách hàng của VNPT - Vinaphone nhận thưởng nhân dịp sinh nhật lần thứ 28 của Vinaphone-

Khách hàng của VNPT - Vinaphone nhận thưởng nhân dịp sinh nhật lần thứ 28 của Vinaphone

VNPT Nghệ An tham dự Ngày hội việc làm tại Đại học Vinh năm 2024

Chiều ngày 17/6/2024, “Ngày hội việc làm - VinhUni Job Fair 2024” đã chính thức khai mạc tại Trường Đại học Vinh.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Viễn thông Nghệ An (VNPT Nghệ An) là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam - VNPT, có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ Thông tin trên địa bàn Tỉnh Nghệ An. Hiện nay, VNPT Nghệ An đang có nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học trở lên vào làm việc với các vị trí, chức danh, số lượng và yêu cầu như sau:

Cách lựa chọn nhà mạng có tốc độ truy cập internet nhanh tại Việt Nam

Để quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ Internet của nhà mạng nào, đa số người dùng vẫn tham khảo qua người quen, bạn bè hay các Reviewer hay KOL… mà thường chưa biết cách tìm hiểu qua các thông số đo kiểm thực tế. Vậy làm sao để tìm hiều các thông số đo kiểm đánh giá thực tế tốc độ Internet, để lựa chọn sử dụng nhà mạng có tốc độ internet nhanh nhất?

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ LÔ CÁP ĐỒNG ĐÃ THU HỒI ĐỢT 1/2024 - THANH LÝ NĂM 2024

Căn cứ Luật đấu giả tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV ngày 17/11/2016; Căn cứ Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính V/v Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá; Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-VTNA-KTKH ngày 30/05/2024 của Giám đốc Viễn thông Nghệ An về việc bán đấu giá lô cáp đồng đã thu hồi đợt 1/2024 – thanh lý năm 2024.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

VNPT NGHỆ AN THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ LÔ 1 (TÀI SẢN, VẬT TƯ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ) VÀ LÔ 2 (ẮC QUY, ĐIỀU HOÀ HƯ HỎNG) ĐÃ THANH LÝ TRONG NĂM 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ LÔ 1 (TÀI SẢN, VẬT TƯ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ) VÀ LÔ 2 (ẮC QUY, ĐIỀU HOÀ HƯ HỎNG) ĐÃ THANH LÝ TRONG NĂM 2024

Về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản Bán đấu giá Lô 1 (tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ) và Lô 2 (ắc quy, điều hoà hư hỏng) đã thanh lý trong năm 2024

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - NGHỆ AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRI ÂN ĐIỂM BÁN 2022

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm thành lập mạng di động VinaPhone (26/6/1996-26/6/2022), ngày 23/6/2022 Trung tâm Kinh doanh VNPT – Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Điểm bán năm 2022 “VinaPhone 26 năm – Cùng nhau toả sáng”.

VNPT NGHỆ AN THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; - Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; - Căn cứ Thông báo số 2357/TB-VTNA-KTKH ngày 29/05/2022 của Viễn thông Nghệ An về việc Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản; - Căn cứ Quyết định số 3041B/QĐ-VTNA-KTKH ngày 03/06/2022 của Viễn thông Nghệ An về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá. Viễn thông Nghệ An thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thực hiện bán đấu giá tài sản như sau:

Thông báo Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (Đấu giá bán Lô cáp đồng đã thu hồi của Viễn thông Nghệ An)

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 về việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá; - Căn cứ Văn bản số 1566/BTP-BTP ngày 09/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc thi hành Luật đấu giá; - Thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; - Căn cứ Quyết định số 2939/QĐ-VTNA-KTKH ngày 29/05/2022 của Viễn thông Nghệ An về việc bán đấu giá lô cáp đồng đã thu hồi đợt 2/2021 và đợt 1/2022.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Viễn thông Nghệ An (VNPT Nghệ An) là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam - VNPT, có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ Thông tin trên địa bàn Tỉnh Nghệ An. Địa chỉ Số 2B, đường Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An; Tel: (84-38) 3 561 408 - Fax: (84-38)3 848 018

VNPT Nghệ An thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; - Căn cứ Thông báo số 1582/TB-VTNA-KTKH ngày 23/03/2022 của Viễn thông Nghệ An về việc Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá Lô tài sản và Lô ắc quy hư hỏng thanh lý; - Căn cứ Quyết định số 2012 /QĐ-VTNA-KTKH ngày 29/03/2022 của Viễn thông Nghệ An về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Lô tài sản cố định và Lô ắc quy hư hỏng. Viễn thông Nghệ An thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thực hiện bán đấu giá tài sản như sau:

VNPT NGHỆ AN THÔNG BÁO MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

VNPT Nghệ An thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình “Trung tâm khai thác và phát triển các dịch vụ Viễn thông, Công nghệ Thông tin - VNPT Nghệ An” với các nội dung sau: