VNPT Nghệ An kính gửi quý khách hàng bộ mẫu hợp đồng của thuê bao di động VinaPhone trả trước

I. Điều kiện giao dịch chung đối với dịch vụ thông tin di động trả trước.Xem tại đây>> (1) (2)

1. Phiếu đăng kí thông tin dịch vụ di động trả trước ( Dành cho khách hàng cá nhân). Xem tai đây >>

2. Phiếu đăng kí thông tin dịch vụ di động trả trước ( Dành cho khách hàng Doạnh nghiệp). Xem tại đây >>; ( Phụ lục)

II. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ di động trả trước.Xem tại đây >>  (1) (2) (3)

III. Quy trình giao kết hợp đồng tại điểm CCDVVT theo Nghị định 49: xem tại đây