GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ VNPT iOffice

VNPT - Nghệ An trân trọng gửi đến Quý Khách hàng Bảng giá cước các dịch vụ thuê hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice: 

TT Gói cước  Số lượng người dùng Mức cước (VNĐ/tháng)
(Chưa bao gồm VAT)
1 Gói VNPT-iOffice 1 VNPT-iOffice 1 Từ 1 đến 10 400.000
2 Gói VNPT-iOffice 2 VNPT-iOffice 2.1.1 Từ 11 đến 15 506.000
VNPT-iOffice 2.1.2 Từ 16 đến 20 680.000
VNPT-iOffice 2.2 Từ 21 đến 30 1.056.000
VNPT-iOffice 2.3 Từ 31 đến 40 1.364.000
VNPT-iOffice 2.4 Từ 41 đến 50 1.650.000
3 Gói VNPT-iOffice 3 VNPT-iOffice 3.1 Từ 51 đến 60 1.815.000
VNPT-iOffice 3.2 Từ 61 đến 70 1.980.000
VNPT-iOffice 3.3 Từ 71 đến 80 2.189.000
VNPT-iOffice 3.4 Từ 81 đến 90 2.365.000
VNPT-iOffice 3.5 Từ 91 đến 100 2.530.000
4 Gói VNPT-iOffice 4 VNPT-iOffice 4.1 Từ 101 đến 120 2.860.000
VNPT-iOffice 4.2 Từ 121 đến 140 3.300.000
VNPT-iOffice 4.3 Từ 141 đến 160 3.663.000
VNPT-iOffice 4.4 Từ 161 đến 180 3.960.000
VNPT-iOffice 4.5 Từ 181 đến 200 4.400.000
5 Gói VNPT-iOffice 5 VNPT-iOffice 5.1 Từ 201 đến 220 4.620.000
VNPT-iOffice 5.2 Từ 221 đến 240 4.840.000
VNPT-iOffice 5.3 Từ 241 đến 260 5.060.000
VNPT-iOffice 5.4 Từ 261 đến 280 5.280.000
VNPT-iOffice 5.5 Từ 281 đến 300 5.500.000
6 Gói VNPT-iOffice 6 VNPT-iOffice 6.1 Từ 301 đến 340 5.720.000
VNPT-iOffice 6.2 Từ 341 đến 380 5.940.000
VNPT-iOffice 6.3 Từ 381 đến 420 6.160.000
VNPT-iOffice 6.4 Từ 421 đến 460 6.380.000
VNPT-iOffice 6.5 Từ 461 đến 500 6.600.000

Ghi chú: Mức cước trên không bao gồm:

(1) Cước cài đặt, đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ triển khai phần mềm, chuyển đổi dữ liệu.

(2) Cước lưu trữ dữ liệu

(3) Hạ tầng truyền dẫn cho phần mềm

(4) SMS Brandname

Đầu mối liên hệ VNPT Nghệ An