arrayContent_title

Hệ thống quản lý văn bản điều hành (VNPT iOffice) là hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử giúp các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ

Gói cước hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT – iOffice áp dụng trên địa bàn Nghệ An

TT

Gói cước

Quy mô người dùng

Mức cước/ tháng  (VNĐ)

Chưa bao gồm VAT

1

Gói VNPT-iOffice 1

VNPT-iOffice 1.1

1 - 5

220,000

VNPT-iOffice 1.2

6 - 10

418,000

2

Gói VNPT-iOffice 2

VNPT-iOffice 2.1.1

11 - 15

506,000

VNPT-iOffice 2.1.2

16 - 20

572,000

VNPT-iOffice 2.3

21-30

1,056,000

VNPT-iOffice 2.3

31-40

1,364,000

VNPT-iOffice 2.4

41-50

1,650,000

VNPT-iOffice 3.1

51-60

1,815,000

3

Gói VNPT-iOffice 3

VNPT-iOffice 3.2

61-70

1,980,000

VNPT-iOffice 3.3

71-80

2,189,000

VNPT-iOffice 3.4

81-90

2,365,000

VNPT-iOffice 3.5

91-100

2,530,000

VNPT-iOffice 4.1

101-120

2,860,000

4

Gói VNPT-iOffice 4

VNPT-iOffice 4.2

121-140

3,300,000

VNPT-iOffice 4.3

141-160

3,663,000

VNPT-iOffice 4.4

161-180

3,960,000

VNPT-iOffice 4.5

181-200

4,400,000

VNPT-iOffice 5.1

201-220

4,620,000

5

Gói VNPT-iOffice 5

VNPT-iOffice 5.2

221-240

4,840,000

VNPT-iOffice 5.3

241-260

5,060,000

VNPT-iOffice 5.4

261-280

5,280,000

VNPT-iOffice 5.5

281-300

5,500,000

VNPT-iOffice 6.1

301-340

5,720,000

6

Gói VNPT-iOffice 6

VNPT-iOffice 6.2

341-380

5,940,000

VNPT-iOffice 6.3

381-420

6,160,000

VNPT-iOffice 6.4

421-460

6,380,000

VNPT-iOffice 6.5

461-500

6,600,000

   Lưu ý: Mức cước trên không bao gồm: (1). Cước Cài đặt, đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ triển khai phần mềm, chuyển đổi dữ liệu; (2) Cước lưu trữ dữ liệu; (3) Hạ tầng truyền dẫn cho phần mềm; (4) SMS Brandname (nếu có).

CSKH VNPT Vinaphone Nghệ An:

Zalo https://zalo.me/g/yxkkan259

Fanpage: https://fb.com/VNPTNgheAn

Website: https://vnpt.com.vn/nghe-an