1. Dịch vụ MyTV
  Câu hỏi:
  Khách hàng sử dụng dịch vụ MyTV có lúc đang xem bị dừng hình, nổ hình, hoặc bị treo?
  (?)
 2. Cước di động
  Câu hỏi:
  Tại sao mấy tháng liên tục cước phí truy nhập GPRS của tôi đều bị tính cước là 999.999 đồng?
  (?)
 3. Dịch vụ MyTV
  Câu hỏi:
  Khách hàng sử dụng dịch vụ MyTV có thể tự tra cứu được thông tin cước sử dụng của mình ở đâu?
  (?)
 4. Dịch vụ MyTV
  Câu hỏi:
  Khách hàng hỏi : Dịch vụ MyTV có tính năng nào nổi trội hơn dịch vụ SongLamTV?
  (?)
 5. Dịch vụ MyTV
  Câu hỏi:
  Khách hàng có thực hiện tính năng khóa kênh đối với dịch vụ MyTV tại màn hình Tivi không?
  (?)