* Giá cước dịch vụ VNPT-TAX (áp dụng theo công văn 923/CV-VTNA ngày 11/7/2013)

1. Đối tượng khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh cá thể:

Đối tượng

Gói sản phẩm

Thời gian sử dụng

Giá cước (VND)

Cá nhân

VNPT-TAX1

1 năm

220.000

2 năm

385.000

3 năm

550.000

Hộ kinh doanh cá thể

VNPT-TAX2

1 năm

495.000

2 năm

880.000

3 năm

1.210.000

2. Đối tượng khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

a/ Khách hàng đang sử dụng chữ ký số của nhà cung cấp khác có nhu cầu sử dụng dịch vụ VNPT-TAX:

Đối tượng

Gói sản phẩm

Thời gian sử dụng

Giá cước (VND)

Tổ chức/DN

VNPT-TAX3

6 tháng

550.000

1 năm

990.000

2 năm

1.650.000

3 năm

2.310.000

b/ Khách hàng đang sử dụng dịch vụ VNPT-CA có nhu cầu sử dụng VNPT-TAX, hoặc có nhu cầu sử dụng mới dịch vụ VNPT-CA cùng VNPT-TAX:

Đối tượng

Gói sản phẩm

Thời gian sử dụng

Giá cước (VND)

Tổ chức/DN

VNPT-TAX4

6 tháng

440.000

1 năm

770.000

2 năm

1.100.000

3 năm

1.430.000

* Các bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT.

VNPT Nghệ An