arrayContent_title

Phần mềm Quản lý Cán bộ Công chức Viên chức (VNPT CCVC) là giải pháp quản lý Cán bộ Công chức, Viên chức một cách tổng thể và có hệ thống tại:

 • Các đơn vị quản lý nhà nước và hành chính sự nghiệp.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp trung ương tới địa phương
 • Các đơn vị hành chính sự nghiệp từ cấp trung ương tới địa phương…

Mô hình triển khai
- Giải pháp trọn gói:

 • Hạ tầng của khách hàng
 • Dịch vụ hỗ trợ vận hành khai thác
 • Đầu tư một lần

- Dịch vụ saas:

 • Hạ tầng VNPT Cloud, cung cấp theo nhu cầu sử dụng linh hoạt
 • Dịch vụ tư vấn quy trình nghiệp vụ
 • Chi phí thường xuyên

Công nghệ xây dựng hệ thống

 • Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL
 • Vận hành trên mạng Internet/WAN/LAN.
 • Nền tảng công nghệ phát triển OpenERP/Odoo
 • Nền tảng web, tương thích các web-browser thông dụng Mozillar FireFox, Apple Safari, Google Chrome, Microsoft IE

Chức năng hệ thống

+  Quản lý tổ chức đơn vị.

+  Cảnh báo.

+   Quản lý hồ sơ cán bộ CCVC.

+   Quản lý quá trình công tác.

+   Quản lý đánh giá cán bộ.

+   Quản lý nghỉ.

+    Quản lý chấm công.

+    Quản lý tính lương.

+   Quản lý tuyển dụng.

+    Cổng thông tin CB CCVC.

+    Báo cáo thống kê.

+      Phân hệ quản trị hệ thống.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

+  Tính tin cậy: Hệ thống có hệ thống backup dữ liệu theo chuẩn của Tập đoàn VNPT, bảo đảm có thể sao lưu phục hồi hệ thống khi gặp các vấn đề phát sinh.

+     Tính hiệu quả: thời gian phản hồi yêu cầu của người dùng trong điều kiện bình thường là <3s với các tác vụ thông thường, <1 phút với các loại báo cáo.

+     Tính an toàn:

 • Hệ thống được truy cập thông qua SSL.
 • § Hệ thống lưu lại toàn bộ hoạt động của người dùng thao tác trên hệ thống để đảm bảo có thể truy xuất theo dõi trong trường hợp cần thiết.
  • Hệ thống có cơ chế lưu log của server để có thể truy xuất theo dõi.
  • § Hệ thống cung cấp cơ chế phân quyền chi tiết đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập ở các chức năng đã được giới hạn.

+     Tính khả chuyển:

 • Hệ thống được xây dựng trên nền Linux, các thành phần của hệ thống có thể tương thích được với các loại trình duyệt thông dụng Google Crome, Mozila Firefox, Safari.

Hệ thống được đóng gói và cài đặt dễ dàng

Tổng đài: 1800126