VNPT NGHỆ AN ỦNG HỘ 100 TRIỆU ĐỒNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19-

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMT Tổ Quốc Việt Nam - Tỉnh Nghệ An, ngày 25/06/2021 Đồng Chí Hồ Thị Hà - Phó Giám đốc VNPT Nghệ An đại diện VNPT Nghệ An đã ủng hộ 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác Phòng, Chống Covid 19 tại địa bàn

VNPT Nghệ An Thông báo

V/v: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Lô tài sản, công cụ dụng cụ và Lô ắc quy hư hỏng thanh lý năm 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ SƠ TUYỂN VÀ KẾ HOẠCH THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

VNPT Nghệ An thông báo kết quả sơ tuyến và kế hoạch Thi tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:

THÔNG BÁO GIA HẠN TUYỂN DỤNG LAO ĐÔNG

Hiện nay, VNPT Nghệ An đang có nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học trở lên vào làm việc với các vị trí, chức danh, số lượng và yêu cầu như sau:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀO VÒNG PHỎNG VẤN

Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 1, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Nghệ An trân trọng thông báo kết quả các ứng viên đủ điều kiện vào vòng phỏng vấn như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 2 NĂM 2020

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - NGHỆ AN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 2 NĂM 2020

THÔNG BÁO V/v: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 về việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá; Căn cứ công văn số 1566/BTP-BTP ngày 09/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc thi hành luật đấu giá; Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-VTNA-KTKH ngày 29/3/2021 của Viễn thông Nghệ An V/v bán đấu giá lô cáp đồng đã thu hồi đợt 2/2020, Viễn thông Nghệ An thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tài sản với các nội dung như sau:

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC TẬP ĐOÀN TẠI VNPT ĐỊA BÀN NGHỆ AN

Chiều nay ngày 28/4/2021, đoàn công tác của Lãnh Đạo Tập Đoàn Và Đoàn công tác Tập Đoàn VNPT do đồng chí Tô Dũng Thái - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Tổng Công ty VNPT Vinaphone dẫn đầu đã có buổi làm việc với VNPT địa bàn Nghệ An nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm và định hướng phát triển các tháng còn lại trong năm 2021 cho địa bàn Nghệ An.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Viễn thông Nghệ An (VNPT Nghệ An) là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam - VNPT, có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ Thông tin trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC TẬP ĐOÀN TẠI VNPT ĐỊA BÀN NGHỆ AN

Chiều nay ngày 28/4/2021, đoàn công tác của Lãnh Đạo Tập Đoàn Và Đoàn công tác Tập Đoàn VNPT do đồng chí Tô Dũng Thái - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Tổng Công ty VNPT Vinaphone dẫn đầu đã có buổi làm việc với VNPT địa bàn Nghệ An nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm và định hướng phát triển các tháng còn lại trong năm 2021 cho địa bàn Nghệ An.

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀO LÀM VIỆC TẠI VNPT NGHỆ AN

VNPT Nghệ An trân trọng thông báo kết quả các ứng viên trúng tuyển trong kỳ thi tuyển nhân sự đợt 2 năm 2020 vào làm việc tại VNPT Nghệ An như sau:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀO VÒNG PHỎNG VẤN

Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 1 năm 2020- Đợt 2, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Nghệ An trân trọng thông báo kết quả các ứng viên đủ điều kiện vào vòng phỏng vấn như sau: