Siêu voucher 50% -Dùng MyVNPT thật đã (2023-12-01 16:58:34)

Siêu voucher 50% -Dùng MyVNPT thật đã

Siêu voucher 50% -Dùng MyVNPT thật đã
  1. Thời gian triển khai: Từ 22/11/2023 đến 31/12/2023
  2. Đối tượng: Khách hàng có tài khoản MyVNPT và tài khoản VNPT Money (Ví VNPT Pay định danh, liên kết ngân hàng hoặc Mobile Money định danh).

(Số điện thoại đăng ký tài khoản MyVNPT và VNPT Money phải trùng nhau).

  1. Hình thức khuyến mại: Khách hàng thực hiện thanh toán thành công một trong các dịch vụ trên ứng dụng MyVNPT thông qua nguồn tiền từ VNPT Money (Ví VNPT Pay hoặc Mobile Money hoặc Thẻ ngân hàng nội địa/ ngân hàng quốc tế) sẽ được nhận 01 voucher 50% giá trị thanh toán của giao dịch đó, tối đa 50.000đ. Cụ thể:

Dịch vụ

Mục tính năng

Thanh toán hóa đơn VNPT

- Đóng cước viễn thông- Thanh toán đơn hàng- Đóng trước cước

Nạp điện thoại, mua mã thẻ

Nạp điện thoại VinaPhone hoặc Mua mã thẻ VinaPhone

Giao dịch được ghi nhận hưởng khuyến mại là giao dịch thành công đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình (không bao gồm giao dịch thanh toán tự động).

Mỗi khách hàng tương ứng 01 số điện thoại nhận được 01 lần ưu đãi của chương trình.

Giá trị thanh toán = số tiền khách hàng thực trả sau khi đã áp dụng các khuyến mại khác (nếu có).

Giá trị voucher được tính trên giá trị thanh toán của giao dịch được ghi nhận hưởng khuyến mại

4.Điều kiện sử dụng thẻ voucher:

Khách hàng có tài khoản VNPT Money, gồm: Ví định danh, liên hết ngân hàng hoặc Mobile Money đã định danh (số điện thoại đăng ký tài khoản VNPT Money phải trùng với số điện thoại đăng ký tài khoản MyVNPT).

Tại thời điểm sử dụng thẻ voucher:

Nếu khách hàng thanh toán bằng nguồn tiền ví VNPT Pay: Đảm bảo số dư Ví > 0đ và đủ thanh toán phần giá trị còn thiếu. Duy trì liên kết ngân hàng.

Nếu khách hàng thanh toán bằng nguồn tiền Mobile Money: Đảm bảo số dư Mobile Money > 0đ và đủ thanh toán phần giá trị còn thiếu.

Khách hàng có thể tra cứu và sử dụng voucher từ ứng dụng MyVNPT.

5.Quy định thẻ voucher:

Hạn sử dụng voucher: N+07 ngày (N: ngày tặng voucher). Hết hạn, hệ thống sẽ thu hồi các thẻ voucher chưa được sử dụng.

Phạm vi sử dụng voucher: Voucher hỗ trợ giảm trừ khi Nạp điện thoại VinaPhone và thanh toán bằng nguồn tiền ví VNPT Pay hoặc nguồn tiền Mobile Money trên ứng dụng MyVNPT (không áp dụng voucher cho giao dịch thanh toán tự động).

Thời gian tặng voucher: trong vòng 48h sau khi khách hàng thanh toán thành công theo quy định của chương trình.

Voucher không được chuyển nhượng/tặng/quy đổi thành tiền mặt.

Một thẻ voucher chỉ áp dụng cho 01 giao dịch thanh toán và ngược lại.

Khi sử dụng thẻ voucher để thanh toán: Trường hợp hóa đơn thanh toán có giá trị nhỏ hơn giá trị thẻ voucher, hệ thống sẽ không hoàn lại số tiền còn thừa. Trường hợp hóa đơn thanh toán có giá trị lớn hơn giá trị thẻ voucher, khách hàng cần đảm bảo số dư trong tài khoản để thanh toán số tiền còn thiếu.

Nguyên tắc làm tròn giá trị voucher theo đơn vị nghìn đồng:

< 500đ: làm tròn xuống 0đ;

≥ 500đ: làm tròn lên 1.000đ.

6. Quy định chung của chương trình

Trường hợp số lượng ưu đãi hết trước thời gian kết thúc chương trình, VNPT Money và MyVNPT sẽ thông báo trên website https://my.vnpt.com.vn/ và https://vnptmoney.vn , các khách hàng đã nhận được voucher vẫn được sử dụng theo giá trị và thời hạn đã quy định.

Những giao dịch đã sử dụng voucher thành công nhưng khách hàng muốn hủy thanh toán thì VNPT Money và MyVNPT không hỗ trợ hoàn trả/ tặng lại voucher.

Thời gian để tiếp nhận và xử lý khiếu nại liên quan đến chương trình là 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình. Sau thời gian này, VNPT Money và MyVNPT không tiếp nhận các khiếu nại.

Trường hợp khách hàng đã nhận được thẻ voucher nhưng trong quá trình sử dụng gặp sự cố hoặc chưa nhận được do lỗi của VNPT Money, thì sẽ được hoàn bù thẻ voucher đúng giá trị của thẻ bị lỗi hoặc chưa nhận và có hạn sử dụng N+07 ngày (N: ngày tặng voucher)

VNPT Money và MyVNPT có quyền bảo lưu việc trả thưởng để xem xét đối với các trường hợp được cho là có dấu hiệu gian lận hay lạm dụng.

Các tài khoản tham gia chương trình phải là các tài khoản được đăng nhập bằng thiết bị di động cá nhân, không thông qua các công cụ giả lập khác.

Trong các trường hợp khiếu nại, tranh chấp mọi quyết định thuộc về VNPT Money và MyVNPT

7.Tổng đài CSKH: 18001091 (nhánh 3). 

(--- VNPT Vinaphone Nghệ An ---)