VNPT Vinaphone Nghệ An tham gia hội thảo "Liên kết giữa trường Đại học Kinh tế Nghệ An và doanh nghiệp trong giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp” (2022-03-11 08:01:50)

Ngày 10/03/2022 tại TP Vinh - VNPT Vinaphone Nghệ An đã ký thoả thuận hợp tác giữa 2 bên trong khuôn khổ Hội nghị liên kết của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Doanh nghiệp trong giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

 Theo đó, VNPT Vinaphone Nghệ An sẽ tạo điều kiện để sinh viên có điều kiện thực tập, học hỏi thực tế tại VNPT trong quá trình học tập tại trường; ưu tiên tuyển dụng sinh viên của nhà trường sau khi tốt nghiệp; hỗ trợ nhà trường một số trang thiết bị, phương tiện giảng dạy thực hành;
 Tạo điều kiện cho các giảng viên đến doanh nghiệp học tập kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, tiếp cận công nghệ mới, nâng cao trình độ, hỗ trợ chuyên gia tập huấn
  Hội thảo được đánh giá là bước đi mạnh mẽ trong thay đổi phương pháp đào tạo và tạo cơ hội giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

(--- -VNPT VinaPhone Nghệ An- ---)