VNPT ĐỊA BÀN NGHỆ AN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020 & Tổng kết phong trào thi đua, tôn vinh khen thưởng Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019, mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 (2020-02-06 14:51:09)

Ngày 03/02/20209, VNPT tại địa bàn Nghệ An đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2019; Tôn vinh Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nghiêm Phú Hoàn – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng chí Trần Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Tông công ty dịch vụ Viễn thông; đồng chí Lê Hữu Phương-Kiểm soát viên chuyên ngành UBQLVNN;  cùng các đồng chí đại diện các Ban của tập đoàn và Lãnh đạo Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, Tổng Công ty VNPT-IT cùng với  200  đại biểu là những đồng chí là Lãnh đạo chuyên môn - công đoàn, Trưởng, phó các phòng chức năng, Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc , người lao động tieu biểu, và 10 tập thể, 12 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019,  tiêu biểu đại diện cho người lao động của 02 đơn vị VNPT Nghệ An và Trung tâm Kinh doanh VNPT – Nghệ An.

                                                        ( toàn cảnh Hội nghị )

 Đồng chí Hồ Thị Hà – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT- Nghệ An đã thông qua báo cáo đánh giá công tác năm 2019; Đ/chí Hồ Thị Thùy Trang- Trưởng đại diện VNPT địa bàn Nghệ An báo cáo về mục tiêu,giải pháp,nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của VNPT địa bàn Nghệ An. Năm 2019, Viễn thông tỉnh và Trung tâm Kinh doanh tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ phối hợp trên địa bàn đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh được đồng bộ, hiệu quả, nhất là tập trung nguồn lực cho những địa bàn còn nhiều tiềm năng và có sự cạnh tranh mạnh của đối thủ đồng thời điều chỉnh các KPI giao cho tập thể, cá nhân phù hợp với từng thời điểm, mục tiêu của hai đơn vị phấn đấu, từ đó, mang lại kết quả tăng trưởng kinh doanh chung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong năm 2019 VNPT Nghệ An đã khắc phục các tồn tại của năm 2018. Những tồn tại chủ yếu trong năm 2019 được nêu ra liên quan đến cả kinh doanh lẫn kỹ thuật sẽ là những vấn đề đặt ra cho năm 2020 cả hai đơn vị cùng phải nỗ lực khắc phục.

 

 

Đ/chí Nghiêm Phú Hoàn- Thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT trao Cờ và Bằng khen cho VNPT Địa bàn Nghệ An

Thừa ủy quyền của Ủy Ban QLVNN,Đ/chí Lê Hữu Phương - Kiểm soát viên chuyên ngành trao cờ của Ủy ban cho các đơn vị trực thuộc của VNPT địa bàn Nghệ An

Đ/chí Nghiêm Phú Hoàn - Thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT trao tặng cờ thi đua của Tập đoàn cho các đơn vị trực thuộc VNPT địa bàn Nghệ An

Thừa ủy quyền của UBND Tỉnh Nghệ An; Đ/chí Hồ Thị Thùy Trang - UV BCH Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Nghệ An trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho các Phòng, các đơn vị trực thuộc VNPT địa bàn Nghệ An.

Đ/chí Trần Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT Vinaphone trao Bằng khen của Tổng công ty cho các phòng ban hàng khu vực thuộc TTKD VNPT- Nghệ An

Lãnh đạo VNPT Địa bàn Nghệ An trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu điển hình tiên tiến Giai đoạn 2015-2019 của VNPT Địa bàn Nghệ An

Bước sang năm 2020, cùng với những mục tiêu, định hướng Tập đoàn, VNPT địa bàn Nghệ An quyết tâm phấn đấu doanh thu địa bàn tăng trưởng từ 11,3% trở lên so với thực hiện năm 2019; Chênh lệch thu chi hoàn thành kế hoạch; di động tăng 9,5% trở lên; Data tăng 40,5%; dịch vụ băng rộng tăng 9,7% trở lên; dịch vụ CNTT tăng 35,6% trở lên; dịch vụ MyTV tăng18,5% trở lên; thu nhập bình quân tăng 5% trở lên; năng suất lao động tăng 7% so với năm 2019, kết quả BSC địa bàn Nghệ An 4 quý đều thuộc nhóm 2 của TĐ/TCT.

Để đạt được mục tiêu trên VNPT địa bàn Nghệ An đã đề ra 8 giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ; 8 giải pháp về công tác kinh doanh; 5 giải pháp về tổ chức Nhân lực; 4 giải pháp về quản trị tài chính; 8 giải pháp về quản trị doanh nghiệp; và 5 giải pháp về công tác phối hợp trên địa bàn.

Hội nghị đã tôn vinh khen thưởng 10 tập thể và 12 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019.

Với những thách thức mới đặt ra, đại diện Công đoàn hai đơn vị đã thông qua Chỉ thị  phát động thi đua 2020 với nội dung : “ Kỹ thuật-Kinh doanh quyết tâm hợp lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2020” , Hội nghị kêu gọi toàn thể CBCNV hai đơn vị phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của VNPT trên địa bàn Nghệ An năm 2020.

                                                                                                                  VNPT Nghệ An

(--- VNPT Nghệ An ---)