HƯỚNG DẪN LIÊN LẠC ĐIỆN THOẠI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ (2012-09-18 15:07:27)

1. Cách gọi điện thoại đến các tỉnh/ thành phố khác: Từ máy điện thoại cố định tại Nghệ An để gọi đến 1 máy điện thoại cố định ở tỉnh / thành phố khác trong nước, có 02 cách gọi:

  • GỌI TRỰC TIẾP

Cách gọi: 0 + Mã vùng + Số máy cần gọi
• Đầu tiên bấm số 0 (Mã số gọi trực tiếp đường dài trong nước).
• Tiếp theo bấm Mã Vùng của tỉnh / thành phố cần gọi.
• Sau cùng bấm số máy cần gọi.
- Ví dụ:
muốn gọi vào số điện thoại 38123456 của Hà Nội, thực hiện như sau:
+ Đầu tiên bấm số 0 (Mã số gọi trực tiếp đường dài trong nước); Sau đó bấm mã vùng của Hà Nội là 4;
+ Quý khách bấm số theo thứ tự sau:        0 + 4 + 38123456

  • GỌI 171

Cách gọi dịch vụ 171: 171 + 0 + Mã vùng + Số máy cần gọi
- Ví dụ:
để thực hiện gọi đến số điện thoại 38556666 của Hà Nội; Mã vùng Hà Nội là 4.
+ Quý khách bấm số: 171 + 0 + 4 + 38556666

+ Danh sách mã vùng điện thoại trong nước: Chi tiết>>

2. Cách gọi điện thoại đi quốc tế:

Từ Việt Nam, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để gọi đến tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, có 02 cách gọi:

  • GỌI TRỰC TIẾP (GỌI IDD)

Cách gọi: 00 + Mã quốc gia + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi
- Ví dụ: gọi đến số 1234567 ở bang Texas, Mỹ, bấm số: 00 + 1 + 281 + 1234567

+ Gọi 110 khi cần được hỗ trợ kết nối.

  • GỌI 171

Cách gọi: 171 + 00 + Mã quốc gia + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi
- Ví dụ: gọi đến số 1234567 ở bang Texas, Mỹ, bấm số: 171 + 00 + 1 + 281 + 1234567

+ Gọi 1713 khi cần được hỗ trợ kết nối.

+ Danh sách mã vùng điện thoại quốc tế: Chi tiết>>

3. Cách gọi vào các mạng điện thoại di động:

Cách gọi: 0 + Mã mạng điện thoại + Số thuê bao cần gọi

• Đầu tiên bấm số 0 (chỉ số gọi trực tiếp đường dài).
• Tiếp theo bấm Mã Mạng điện thoại cần gọi.
• Sau cùng bấm số điện thoại cần gọi.

 MÃ CÁC MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

• MOBIFONE

90, 93, 120, 121, 122, 126, 128

• VINAPHONE

91, 94, 123, 125, 127, 129

• VIETTEL

97, 98, 96, 164, 165, 166, 167, 168, 169

• S FONE

95

• BEELINE

199

• VIETNAMOBILE

92

4. Gọi 1717 - Điện thoại trả tiền trước

  • GỌI LIÊN TỈNH

- Dịch vụ “gọi 1717”: khách hàng mua thẻ điện thoại trả tiền trước “Gọi 1717”

Cách sử dụng dịch vụ:

0 + MÃ VÙNG + SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN GỌI

* Bước 1: bấm số 1717

* Bước 2:

- Bấm phím 1: để sử dụng dịch vụ với các thông báo bằng tiếng Việt;

- Bấm phím 2: để sử dụng dịch vụ với thông báo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp khách hàng bấm số khác với số 1 và 2 thì hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập lại, nếu thao tác quá 3 lần, hệ thống sẽ tự động ngắt cuộc gọi.

* Bước 3: nhập mã số bí mật ghi trên thẻ trả trước (ví dụ: 012345678901), kết thúc bằng phím #.

* Bước 4: bấm số điện thoại cần gọi.

  • GỌI QUỐC TẾ

- Dịch vụ “gọi 1717": khách hàng mua thẻ điện thoại trả tiền trước “Gọi 1717”

00 + MÃ NƯỚC + MÃ VÙNG + SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN GỌI

* Bước 1: bấm số 1717

* Bước 2:

- Bấm phím 1: để sử dụng dịch vụ với các thông báo bằng tiếng Việt;

- Bấm phím 2: để sử dụng dịch vụ với thông báo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp khách hàng bấm số khác với số 1 và 2 thì hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập lại, nếu thao tác quá 3 lần, hệ thống sẽ tự động ngắt cuộc gọi.

* Bước 3: nhập mã số bí mật ghi trên thẻ trả trước (ví dụ: 012345678901), kết thúc bằng phím #.

* Bước 4: bấm số điện thoại cần gọi.

VNPT Nghệ An

(--- Ngọc Minh ---)