Cổng thông tin COVID-19 tỉnh Nghệ An chính thức hoạt động vào 13/9/2021 (2021-09-10 08:18:14)

Hệ thống Cổng thông tin COVID-19 tỉnh Nghệ An hiện đang chạy thử nghiệm và dự kiến đưa vào vận hành chính thức kể từ ngày 13/9/2021 phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch và cung cấp thông tin chính thống để người dân cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Để việc vận hành hệ thống đảm bảo chính xác, kịp thơi và đúng quy định pháp lý hiện hành, tại Văn bản số 6581/UBND-TH được ban hành ngày  (08/9), UBND tỉnh giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, chỉ đạo việc quản trị, vận hành hệ thống Cổng thông tin COVID-19 tỉnh Nghệ An; tham mưu xây dựng, ban hành quy Quy chế vận hành hệ thống, quy định rõ trách nhiệm giữa các ngành, cơ quan và địa phương. Đồng thời, giao Tổ giúp việc Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An cập nhật thông tin, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 lên hệ thống; chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Nghệ An tham mưu UBND tỉnh thủ tục pháp lý liên quan đến sử dụng, vận hành hệ thống Cổng thông tin COVID-19 tỉnh Nghệ An đảm bảo đúng quy định.

Sở Y tế chủ trì phân công các đơn vị trực thuộc rà soát, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đưa lên hệ thống; theo dõi, đôn đốc, quản lý, đảm bảo số liệu được cập nhật thường xuyên ngay khi có biến động. Đồng thời, chịu trách nhiệm phối hợp, rà soát với VNPT và các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo hoàn chỉnh các nội dung yêu cầu vẽ bản đồ và công tác nhập số liệu trước ngày đưa Cổng thông tin COVID-19 tỉnh Nghệ An vào sử dụng chính thức.


Cùng với đó, chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã chủ động thực hiện các nhiệm vụ: Rà soát các thông tin dữ liệu trên Hệ thống tại địa bàn phụ trách, đảm bảo chính xác, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch; cử nhân sự cập nhật hàng ngày số liệu, tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, thông tin bệnh nhân trên địa bàn… và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đưa lên hệ thống; chủ trì tiếp nhận, vận hành hệ thống sau khi đưa hệ thống vào sử dụng chính thức, tổng hợp thông tin người sử dụng phần mềm tại đơn vị.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh rà soát các thông tin dữ liệu trên hệ thống thuộc đơn vị phụ trách, đảm bảo chính xác, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch; cử nhân sự chịu trách nhiệm cập nhật thông tin các khu cách ly tập trung do Quân đội quản lý và cập nhật số liệu các chốt chặn trên địa bàn.

Sở Công thương chịu trách nhiệm rà soát các các cơ sở dịch vụ thiết yếu trên hệ thống đảm bảo chính xác, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch; cử đầu mối phối hợp với Sở Y tế, VNPT Nghệ An cung cấp danh sách cơ sở dịch vụ thiết yếu và cập nhật lên hệ thống sau khi được đào tạo chuyển giao.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cử đầu mối phối hợp với Sở Y tế, VNPT Nghệ An cung cấp thông tin người lao động đi về từ vùng dịch, thông tin chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và cập nhật lên hệ thống sau khi được đào tạo chuyển giao.

UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát các thông tin dữ liệu trên hệ thống tại địa bàn phụ trách đảm bảo chính xác, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch; cử nhân sự chịu trách nhiệm cập nhật hàng ngày số liệu tình hình diễn biến dịch COVID-19, danh sách điểm phong toả, khu vực phong toả và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đưa lên hệ thống. Đồng thời cung cấp và cập nhật dữ liệu bản đồ tới khối, xóm, riêng đối với địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò phải hoàn thành trước ngày đưa Hệ thống vào sử dụng chính thức.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh rà soát các thông tin dữ liệu trên hệ thống đảm bảo chính xác, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch; cử nhân sự chịu trách nhiệm cập nhật, rà soát định kỳ số liệu tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 của các Trung tâm Y tế và điểm xét nghiệm, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đưa lên hệ thống.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với VNPT triển khai đào tạo, hướng dẫn cho các đơn vị, đối tượng liên quan cập nhật số liệu trước ngày đưa vào sử dụng chính thức; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng Quy chế vận hành hệ thống, quy định rõ trách nhiệm giữa các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương; hỗ trợ, giám sát kỹ thuật trong quá trình triển khai hệ thống; chỉ đạo công tác truyền thông Hệ thống Cổng thông tin COVID-19 Nghệ An trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để người dân nắm rõ tình hình.

Đối với VNPT Nghệ An, bên cạnh các nội dung phối hợp với các đơn vị, tiến hành tích hợp hệ thống Cổng thông tin COVID-19 tỉnh vào Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An.

Các cơ quan Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An tăng cường truyền thông, định kỳ đưa tin bài về Hệ thống Cổng thông tin COVID-19 Nghệ An để người dân nắm rõ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn một cách chính thống, qua đó tạo các hiệu ứng lan toả rộng rãi trong cộng đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.

- Share từ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGHỆ AN -

http://nghean.gov.vn/wps/portal/mainportal/trangchu

(--- -CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGHỆ AN - ---)