1 2 3 4 5 6
VNPT Nghệ An tham dự Ngày hội việc làm tại Đại học Vinh năm 2024

VNPT Nghệ An tham dự Ngày hội việc làm tại Đại học Vinh năm 2024

Chiều ngày 17/6/2024, “Ngày hội việc làm - VinhUni Job Fair 2024” đã chính thức khai mạc tại Trường Đại học Vinh.