1 2 3 4 5 6
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  BÁN ĐẤU GIÁ LÔ 1 (TÀI SẢN, VẬT TƯ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ)  VÀ LÔ 2 (ẮC QUY, ĐIỀU HOÀ HƯ HỎNG) ĐÃ THANH LÝ TRONG NĂM 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ LÔ 1 (TÀI SẢN, VẬT TƯ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ) VÀ LÔ 2 (ẮC QUY, ĐIỀU HOÀ HƯ HỎNG) ĐÃ THANH LÝ TRONG NĂM 2024

Về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản Bán đấu giá Lô 1 (tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ) và Lô 2 (ắc quy, điều hoà hư hỏng) đã thanh lý trong năm...