1. Cước quốc tế
  Câu hỏi:
  Khách hàng đang sử dụng thuê bao trả sau, muốn đăng ký sử dụng gói 1714 phải làm các thủ tục nào.
  (?)
 2. Cước quốc tế
  Câu hỏi:
  Gói cước gọi quốc tế 1714 là gì. Có bao nhiêu gói cước 1714, giá cước mỗi gói và đã cung cấp gọi đến bao nhiêu nước:
  (?)
 3. Dịch vụ 3G
  Câu hỏi:
  Điều kiện để sử dụng được USB 3G?
  (?)
 4. Dịch vụ 3G
  Câu hỏi:
  Khách hàng yêu cầu: Anh, chị hãy giúp tôi cho biết các dịch vụ được cung cấp trên nền 3G vì thông báo cước của tôi nhiều quá mà tôi không biết có đúng với các dịch vụ tôi đăng ký sử dụng không?
  (?)
 5. Dịch vụ VNN
  Câu hỏi:
  Dịch vụ Mega VNN là gì? Khi đang vào mạng bằng đường truyền ADSL thì có thể sử dụng điện thoại được không? Nếu được thì cước sử dụng Mega VNN có bao gồm cước sử dụng điện thoại cố định không?
  (?)