1. Dịch vụ MyTV
  Câu hỏi:
  Thiết bị Set Top Box (STB) là gì? Tại sao phải sử dụng STB? Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ MyTV khác gói nhau muốn đổi Set-Top –Box cho nhau có được không?
  (?)
 2. Dịch vụ MyTV
  Câu hỏi:
  MyTV là dịch vụ gì? Để sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cần phải có các điều kiện như thế nào?
  (?)
 3. Đăng ký dịch vụ
  Câu hỏi:
  Hiện nay khách hàng đang sử dụng dịch vụ điện thoại cố định có dây và ADSL, nhưng muốn chuyển sang Gphone và ngừng sử dụng điện thoại cố định thì đường truyền ADSL có bị cắt không? Vì điện thoại cố định và ADSL chung đường dây.
  (?)
 4. Cước cố định
  Câu hỏi:
  Trong bản kê chi tiết cước phát sinh của thuê bao trong tháng có những cuộc gọi xảy ra vào thời điểm không có ai ở nhà?
  (?)
 5. Cước quốc tế
  Câu hỏi:
  Cho biết cách sử dụng gói cước gọi Quốc tế giá rẻ 1714:
  (?)