Dịch vụ Fiber VNN (2023-11-24 16:35:54)

Khuyến mãi Dịch vụ Home Đỉnh 2

Khuyến mãi Dịch vụ Home Đỉnh 2 FiberVNN FiberVNN Là dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng tốc độ cao trên đường cáp quang cho phép truy cập với băng thông đường lên đường xuống đối xứng cùng với tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần so với dịch vụ truy cập sử dụng công nghệ ADSL truyền thống có tốc độ tải lên luôn nhỏ hơn tốc độ tải xuống. FiberVNN

(--- TTKD - VNPT NGHE AN ---)