STT Tên điểm CCDVVT ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH TÊN DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ỦY QUYỀN Số liên hệ Họ và tên người đại diện Thời gian hoạt động
1 Cửa Hàng Giao Dịch Anh Sơn  Khối 4A - Thị trấn Anh Sơn - ANH SƠN Cố định của DN VT   84916891777 Trần Thị Tuyết Mai Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
2 Cửa Hàng Giao Dịch Cửa Lò  Bình Minh - Phường Thu Thuỷ - CỬA LÒ Cố định của DN VT   84913550195 Nguyễn Đức Thống Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
3 Cửa Hàng Giao Dịch Con Cuông  Khối 5 - Thị trấn Con Cuông - CON CUÔNG Cố định của DN VT   84944578789 Bùi Văn Hậu Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
4 Cửa Hàng Giao Dịch Diễn Châu Ngã 4 Đường quốc lộ 1A - Thị trấn Diễn Châu - DIỄN CHÂU Cố định của DN VT   84912884999 Đậu Hải Dương Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
5 Cửa Hàng Giao Dịch  Đô Lương Khối 6 - Thị trấn Đô Lương - ĐÔ LƯƠNG Cố định của DN VT   84941525999 Trần Quốc Thành Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
6 Cửa Hàng Giao Dịch Hưng Nguyên  Khối 15 - Thị trấn Hưng Nguyên - HƯNG NGUYÊN Cố định của DN VT   84888102999 Lê Viết Khánh Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
7 Cửa Hàng Giao Dịch Kỳ Sơn  Khối 4 - Thị trấn Mường Xén - KỲ SƠN Cố định của DN VT   84947445446 Trần Ngọc Hùng Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
8 Cửa Hàng Giao Dịch Nam Đàn  Khối Phan Bội Châu - Thị trấn Nam Đàn - NAM ĐÀN Cố định của DN VT   84948512345 Phan Anh Xuân Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
9 Cửa Hàng Giao Dịch Thái Hòa  Tân Thành - P Hòa Hiếu - THÁI HÒA Cố định của DN VT   84913273276 Nguyễn Xuân Thịnh Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
10 Cửa Hàng Giao Dịch Nghĩa Đàn  Tân Minh - TT Nghĩa Đàn - NGHĨA ĐÀN Cố định của DN VT   84946196196 Trần Ngọc Minh Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
11 Cửa Hàng Giao Dịch Quán Hành  Khối 4 - Thị trấn Quán Hành - NGHI LỘC Cố định của DN VT   84917136138 Lê Huy Hoàng Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
12 Cửa Hàng Giao Dịch Quỳ Châu  Khối 2 - Thị Trấn Tân Lạc - QUỲ CHÂU Cố định của DN VT   84912742666 Trần Thọ Đạo Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
13 Cửa Hàng Giao Dịch Quán Dinh  QL 48 - Xã Nghĩa Xuân - QUỲ HỢP Cố định của DN VT   84946578989 Nguyễn Bá Dương Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
14 Cửa Hàng Giao Dịch Quỳ Hợp  QL 48C - Thị trấn Quỳ Hợp - QUỲ HỢP Cố định của DN VT   84913650959 Nguyễn Anh Tú Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
15 Cửa Hàng Giao Dịch Quỳnh Lưu  Khối 1 - Thị trấn Cầu Giát - QUỲNH LƯU Cố định của DN VT   84911678999 Hà Ngọc Phú Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
16 Cửa Hàng Giao Dịch Hoàng Mai Khối 1 Thịnh Mỹ - Phường Quỳnh Thiện - TX HOÀNG MAI Cố định của DN VT   84917689966 Phan Quý Chiến Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
17 Cửa Hàng Giao Dịch Quế phong  Khối 8 - Thị trấn Kim Sơn - QUẾ PHONG Cố định của DN VT   84914216567 Nguyễn Thanh Tùng Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
18 Cửa Hàng Giao Dịch Tương Dương Hòa Bắc - Thị trấn Hòa Bình - TƯƠNG DƯƠNG Cố định của DN VT   84919603306 Cao Xuân Quang Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
19 Cửa Hàng Giao Dịch Tân kỳ  Khối 7 - Thị trấn Tân Kỳ - TÂN KỲ Cố định của DN VT   84911992999 Nguyễn Thế Hoàng Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
20 Cửa Hàng Giao Dịch Thanh Chương Khối 11 - Thị trấn Thanh Chương - THANH CHƯƠNG Cố định của DN VT   84945543888 Trần Cao Cường Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
21 Cửa Hàng Giao Dịch Cửa Bắc 73 Lê Lợi - Phường Lê Lợi - TP VINH 1 Cố định của DN VT   2388689779 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
22 Cửa Hàng Giao Dịch Phượng Hoàng 181 Nguyễn Du - Phường Trung Đô - TP VINH 1 Cố định của DN VT   2383511999 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
23 Cửa Hàng Giao Dịch Đội Cung 160 Trần Hưng Đạo - Phường Đội Cung - TP VINH 1 Cố định của DN VT   2383837000 Trần Thị Thanh Huyền Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
24 Cửa Hàng Giao Dịch Trung Tâm Kinh doanh 01 Hồ Tùng Mậu - Phường Hưng Bình - TP VINH 2 Cố định của DN VT   84912592999 Nguyễn Thị Đào Từ 7h00 đến 21h00
25 Cửa Hàng Giao Dịch Hưng Lộc Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP VINH 2 Cố định của DN VT   84943766888 Lê Thị Thu Huyền Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
26 Cửa Hàng Giao Dịch 32 Lê Nin - Phường Hưng Dũng - TP VINH 2 Cố định của DN VT   84949749888 Cao Thị Quỳnh Trang Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
27 Cửa Hàng Giao Dịch Yên Thành Khối 2 - Thị trấn Yên Thành - YÊN THÀNH Cố định của DN VT   84912742233 Nguyễn Thanh Long Sáng: 7h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00
28 Nguyễn Thị Thu Hương Xóm Chợ - Xã Đỉnh Sơn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917054377 Nguyễn Thị Thu Hương Đến 31/12/2019
29 Nguyễn Trường Sơn Xóm 4 - Xã Cẩm Sơn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84916511664 Nguyễn Trường Sơn Đến 31/12/2019
30 Mạnh Thắng  Xóm Chợ - Xã Đỉnh Sơn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84944290098 Nguyễn Bá Thắng Đến 31/12/2019
31 Quyết Huyền Xóm 5 - Xã Thọ Sơn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84945726545 Nguyễn Thị Huyền Đến 31/12/2019
32 Kim Long Xóm 15 - Xã Long Sơn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917094033 Đặng Thị Kim Long Đến 31/12/2019
33 Nguyễn Thanh Hùng Cao vều - Xã Phúc Sơn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84948453409 Nguyễn Thanh Hùng Đến 31/12/2019
34 Giáp Xuân Xóm 6 - Xã Lạng Sơn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84943196595 Nguyễn Trọng Giáp Đến 31/12/2019
35 Lộc Hà Xóm 1 - Xã Tường Sơn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84943459444 Ngô Xuân Lộc Đến 31/12/2019
36 Thắng Vân   Khe Choăng - Xã Châu Khê - CON CUÔNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84914223229 Đinh Hồng Thắng Đến 31/12/2019
37 Bình Phương  Liên Sơn - Xã Lục Dạ - CON CUÔNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84945545775 Đinh Trọng Bình Đến 31/12/2019
38 Lộc Thành  Đường Vào Khe Thơ - Xã Lạng Khê - CON CUÔNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84987665630 Lộc Văn Thành Đến 31/12/2019
39 Phan Thị Sương  Khối 3 - Phường Nghi Hương - CỬA LÒ Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84916129868 Nguyễn Thị Huyền Đến 31/12/2019
40 Đại Lý Khánh Hương  Nguyễn Xí - Khối 2 - Phường Thu Thuỷ - CỬA LÒ Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84918985986 Nguyễn Văn Khánh Đến 31/12/2019
41 Đăng Yến  Khối Hải Giang 2 - Phường Nghi Hải - CỬA LÒ Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84949826777 Phan Thị Sương Đến 31/12/2019
42 Trần Thị Lành  Khối 4 - Phường Nghi Hương - CỬA LÒ Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84946207206 Trần Thị Lành Đến 31/12/2019
43 Lê Anh Cường 71 Nguyễn Xí - Khối 3 - P.Thu Thủy - CỬA LÒ Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84973104333 Lê Anh Cường Đến 31/12/2019
44 Minh Ngọc Xóm 16 Diễn Yên - Xã Diễn Yên - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84943443888 Trần Anh Ngọc Đến 31/12/2019
45 Trung Thành X1,Bắc Lâm Đường 48 - Xã Diễn Lâm - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917890735 Nguyễn Phúc Thành Đến 31/12/2019
46 Hải Thành Xóm 7 Diễn Phong - Xã Diễn Phong - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915122466 Nguyễn Văn Hải Đến 31/12/2019
47 Thương Hiệu  Xóm 1 - Xã Diễn Xuân - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84944380537 Nguyễn Văn Hiệu Đến 31/12/2019
48 Khánh Điệp Trường Tiến - Xã Diễn Ngọc - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84833627787 Nguyễn Văn Điệp Đến 31/12/2019
49 Hoàng Đức  Khối 3 - Thị trấn Diễn Châu - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84913322555 Trần Thị Yến Đến 31/12/2019
50 Sơn Huyền  Khối 4 - Thị trấn Diễn Châu - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915934934 Nguyễn Trường Sơn Đến 31/12/2019
51 Cao Hiệp  Xóm 4 - Xã Diễn Trung - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84817586678 Cao Hiệp Đến 31/12/2019
52 Trường Chinh Xóm 6A - Diễn Hùng - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84886371999 Trần Chinh Đến 31/12/2019
53 Cúc Tiệp Xóm 4 - Xã Lam Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84914444700 Trần Thị Cúc Đến 31/12/2019
54 Lệ Mỹ Khối 4 - Thị trấn Đô Lương - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84945456545 Nguyễn Thị Lệ Mỹ Đến 31/12/2019
55 Vân Hoàn Xóm 12 - Xã Đà Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84977627189 Hà Thị Vân Đến 31/12/2019
56 Tất Thiện Xóm 15 - Xã Thượng Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84972893106 Nguyễn Tất Thiện Đến 31/12/2019
57 Lý Hiền Xóm 8 - Xã Tân Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84919323345 Nguyễn Thị Hiền Đến 31/12/2019
58 Anh Lý Xóm 11  - Xã Quang Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917095299 Nguyễn Thư Lý Đến 31/12/2019
59 Chính Thuận Xóm 9 - Xã Đà Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917091855 Nguyễn Chính Đến 31/12/2019
60 Anh Mạnh  Xom 1 - Xã Xuân Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84943146299 Hoàng Văn Mạnh Đến 31/12/2019
61 Dũng Lành Xóm 11  - Xã Quang Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84978269686 Lê Văn Dũng Đến 31/12/2019
62 Hoàn Hằng  Xóm Phố Giang Sơn - Xã Giang Sơn Đông - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84977108753 Nguyễn Hải Hoàn Đến 31/12/2019
63 Tuấn Thuỷ  Khối 6 - Thị trấn Đô Lương - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84968779889 Nguyễn Cảnh Tuấn Đến 31/12/2019
64 Chị Phượng  Xóm 2 - Xã Đặng Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84945590666 Nguyễn Thị Phượng Đến 31/12/2019
65 Giáp Nga  Xóm Chợ mới - Xã Thái Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84916599272 Hoàng Đình Giáp Đến 31/12/2019
66 Trần Đăng Hòa Xóm Văn Đồng - Hiến sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84986113444 Trần Đăng Hòa Đến 31/12/2019
67 Hoàng Thanh Luân Xóm 1 -  Bắc Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84914789777 Hoàng Thanh Luân Đến 31/12/2019
68 Ngô Trí Tiệp Khối 6 - Thị Trấn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84888187187 Ngô Trí Tiệp Đến 31/12/2019
69 Hiếu Dũng Chợ Phủ thị trấn - Thị trấn - HƯNG NGUYÊN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84984940855 Nguyễn Tiến Dũng Đến 31/12/2019
70 Hoàng Thị Loan Xóm 4 - Xã Hưng Tân - HƯNG NGUYÊN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84988810252 Hoàng Thị Loan Đến 31/12/2019
71 Đỗ Khắc Đô Xóm 3 - Xã Hưng Yên - HƯNG NGUYÊN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84987358989 Đỗ Khắc Đô Đến 31/12/2019
72 Nguyễn Văn Trương Xóm Chợ Già - Xã Hưng Tây - HƯNG NGUYÊN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84911167798 Nguyễn Văn Trương Đến 31/12/2019
73 Đại Lý Anh Khoa Xóm 6 - Xã Hưng Nhân - HƯNG NGUYÊN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84985608297 Nguyễn Như Khoa Đến 31/12/2019
74 Nguyễn Xuân Hoan  xóm 4  - Xã Hưng Xá - HƯNG NGUYÊN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917008278 Nguyễn Xuân Hoan Đến 31/12/2019
75 Phan Thị Vân  Xóm 4A - Xã Hưng Đạo - HƯNG NGUYÊN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84936181003 Phan Thị Vân Đến 31/12/2019
76 Đại Lý Minh Hằng  Xóm 5  - Xã Hưng Châu - HƯNG NGUYÊN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917910255 Phùng Khánh Minh Đến 31/12/2019
77 Hồ Thị Minh Nguyệt Xóm 4A - Hưng Đạo - HƯNG NGUYÊN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84835303789 Hồ Thị Minh Nguyệt Đến 31/12/2019
78 Phùng Văn Luận Xóm 5 - Hưng Châu - HƯNG NGUYÊN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84947302898 Phùng Văn Luận Đến 31/12/2019
79 Phan Thị Ánh Xóm 20 - Xã Hưng Thắng - HƯNG NGUYÊN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84945848637 Phan Thị Ánh Đến 31/12/2019
80 Đbl Sim Thẻ Thống Thể  K giới - Xã Na Ngoi - KỲ SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84916266234 Lê Văn Thống Đến 31/12/2019
81 Đbl Sim Thẻ Nghĩa Thủy  Khe Nằn - Xã Chiêu Lưu - KỲ SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84979405171 Lê Quang Nghĩa Đến 31/12/2019
82 Đbl Sim Thẻ Dũng Thuỷ  Bản Trung Tâm - Xã Huồi Tụ - KỲ SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84916524666 Nguyễn Hữu Dũng Đến 31/12/2019
83 Đại Lý Sim Thẻ Phong Cảnh  Bản trung tâm - Xã Mường Lống - KỲ SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84945139777 Vũ Văn Phong Đến 31/12/2019
84 Đbl Quang Hồng  Khối 4 - Thị trấn Mường Xén - KỲ SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915488909 Đỗ Hữu Quang Đến 31/12/2019
85 Đinh Văn Minh Bản Hồi Đun - Xã Huồi Tụ - KỲ SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917008806 Đinh Văn Minh Đến 31/12/2019
86 Trịnh Thị Hiền  Xóm 6 - Xã Nam Thái - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84833068078 Trinh Thị Hiền Đến 31/12/2019
87 Nguyễn Thị Hà  Xóm 4 - Xã Nam Nghĩa - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84977257847 Nguyễn Thị Hà Đến 31/12/2019
88 Thanh Hoàng  Xóm 5 - Xã Nam Trung - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84941502345 Trần Thanh Hoàng Đến 31/12/2019
89 Hoàng Hải  Xóm 5 - Xã Nam Xuân - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84886005168 Nguyễn Khắc Hải Đến 31/12/2019
90 Hồ Thị Hoa  Xóm 9 - Xã Nam Xuân - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84969912938 Hồ Thị Hoa Đến 31/12/2019
91 Trần Cao Danh  Khối Xuân Khoa - Thị trấn - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84946869229 Trần Cao Danh Đến 31/12/2019
92 Hằng Dương  Khối Xuân Khoa - Thị trấn  - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84979533080 Nguyễn Thị Hằng Đến 31/12/2019
93 Chị Vinh()  Xóm 6A - Xã Nam Thanh - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84911166726 Hà Thị Vinh Đến 31/12/2019
94 Nguyễn Ngọc Dũng Xóm 7 - Xuân Lâm - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84949436382 Nguyễn Ngọc Dũng Đến 31/12/2019
95 Hồ Khắc Tài Xóm Mậu 2 - Xã Kim Liên - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84916457633 Hồ Khắc Tài Đến 31/12/2019
96 Võ Thanh Bình Xóm 12 - Xuân Hòa - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84832667990 Võ Thanh Bình Đến 31/12/2019
97 Nam Nguyệt Xóm 5 - Nam Anh - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84977439692 Nam Nguyệt Đến 31/12/2019
98 Đinh Thị Hoài Xóm 1 - Nam Lĩnh - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915602856 Đinh Thị Hoài Đến 31/12/2019
99 Kim Chung Xóm Hủng Mồ - Nam Kim - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84966374999 Nguyễn Văn Chung Đến 31/12/2019
100 Bảo Châu 2  Xóm 12 - Xã Nghi Mỹ - NGHI LỘC Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84983435444 Nguyễn Thị Trà Đến 31/12/2019
101 Lưu Nhàn  Khối 2 - Thị trấn Quán Hành - NGHI LỘC Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84916249580 Đinh Thị Lưu Đến 31/12/2019
102 Trần Văn Sơn  Xóm 6 - Xã Nghi Liên - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917093028 Trần Thị Hoài Thu Đến 31/12/2019
103 Anh Trầm  Xóm 1 - Xã Nghi Hoa - NGHI LỘC Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84977438906 Nguyễn Thanh Trầm Đến 31/12/2019
104 Anh Minh  Xóm 14 - Xã Nghi Kiều - NGHI LỘC Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84943617397 Phạm Văn Minh Đến 31/12/2019
105 Lê Thị Duyệt Xóm 9 - Nghi Thạch - NGHI LỘC Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84977243777 Lê Thị Duyệt Đến 31/12/2019
106 Yến Phương Xóm 10 - Xã Nghi Phương - NGHI LỘC Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84942038237 Hoàng Thị Hải Yến Đến 31/12/2019
107 Nguyễn Sơn Mobile Khối 4 - Thị trấn Quán Hành - NGHI LỘC Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84911918987 Nguyễn Thị Yến Đến 31/12/2019
108 Hương Giang Mobile Xóm 5 - Xã Nghi Liên - NGHI LỘC Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84911184187 Nguyễn Đình Giang Đến 31/12/2019
109 Nguyễn Văn Hải  Đông Hải - Xã Đông Hiếu - THÁI HÒA Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84972273555 Nguyễn Văn Hải Đến 31/12/2019
110 An Long  Xóm chợ - Xã Nghĩa Hội - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84914149817 Hoàng Bùi An Đến 31/12/2019
111 Đức Nguyên  Xóm Thọ Lộc - Xã Nghĩa Lộc - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917890185 Phan Thế Đức Đến 31/12/2019
112 Yến Nhi  Xóm 8 - Xã Nghĩa Thuận - THÁI HÒA Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84976654255 Nguyễn Thị Yến Đến 31/12/2019
113 Tuấn Ly  Xóm 5B - Xã Nghĩa Thuận - THÁI HÒA Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84918670661 Nguyễn Thị Ly Đến 31/12/2019
114 Nguyễn Đức Hùng  Xóm 8 - Xã Nghĩa Thuận - THÁI HÒA Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84965854999 Nguyễn Đức Hùng Đến 31/12/2019
115 Đức Thu  Xóm Trống - Xã Nghĩa Thọ - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84888683684 Phan Đình Đức Đến 31/12/2019
116 Phạm Quốc Tiến  Xóm chợ - Xã Nghĩa Hội - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84985532213 Phạm Quốc Tiến Đến 31/12/2019
117 Quý Chung  Xóm Thọ Lộc - Xã Nghĩa Lộc - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915707268 Trần Nguyên Quý Đến 31/12/2019
118 Nguyễn Văn Phú  Xóm 8 - Xã Nghĩa Thuận - THÁI HÒA Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84983535227 Nguyễn Văn Phú Đến 31/12/2019
119 Nguyễn Xuân Toại Tân Thành - P Hòa Hiếu - THÁI HÒA Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84913831777 Nguyễn Xuân Toại Đến 31/12/2019
120 Tuấn Anh  Xóm Hiệp 1 - Xã Nghĩa Liên - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84983083337 Trần Tuấn Anh Đến 31/12/2019
121 Đinh Thị Thủy  Tây Hồ 1 - P Quang Tiến - THÁI HÒA Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84386688789 Đinh Thị Thủy Đến 31/12/2019
122 Trần Quang Hưng  Xóm Cuông - Xã Nghĩa Khánh - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84973777989 Trần Quang Hưng Đến 31/12/2019
123 Đặng Quốc Việt Xóm 3  - Nghĩa Đức - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84886678315 Đặng Quốc Việt Đến 31/12/2019
124 Ngô Sỹ Việt Khối Kim Tân - Phường Hòa Hiếu - THÁI HÒA Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84946990837 Ngô Sỹ Việt Đến 31/12/2019
125 Ngô Bá Hiếu xóm Hồng Thọ - Nghĩa Hồng - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84886072029 Ngô Bá Hiếu Đến 31/12/2019
126 Đinh Thiên Tài Xóm 6 - Nghĩa Lâm - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84886002978 Đinh Thiên Tài Đến 31/12/2019
127 Quang Hạnh  Xóm Chợ - Xã Tri Lễ - QUẾ PHONG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84962584789 Thái Minh Quang Đến 31/12/2019
128 Chiến Thắm  Xóm Chợ - Xã Tri Lễ - QUẾ PHONG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84977537420 Phan Văn Chiến Đến 31/12/2019
129 Phong Vân  Khối 4 - Thị trấn Kim Sơn - QUẾ PHONG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915974129 Nguyễn Thị Vân Đến 31/12/2019
130 Ngô Thanh Tùng  Khối 7 - Thị trấn Kim Sơn - QUẾ PHONG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84973925929 Ngô Thanh Tùng Đến 31/12/2019
131 Lê Đức Lưu Lâm Trường - Châu Phong - QÙY CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84967660111 Lê Đức Lưu Đến 31/12/2019
132 Hùng Dung Khối 2 - Thị trấn Tân Lạc - QÙY CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84886751322 Trần Thị Dung Đến 31/12/2019
133 Hội Dũng  QL 48 - Xã Tam Hợp - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84947602188 Đinh Văn Hội Đến 31/12/2019
134 Duy Mạnh  QL 48 - Xã Đồng Hợp - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84949137156 Dương Văn Mạnh Đến 31/12/2019
135 Đông Mobile  Đường liên xã - Xã Minh Hợp - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84815260888 Dư Văn Đông Đến 31/12/2019
136 Hiếu Lý trước Chợ QL 48C - Thị trấn  - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917905234 Nguyễn Đức Hiếu Đến 31/12/2019
137 Quang Luật  TL 352 - Xã Châu Tiến - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84988826389 Quang Văn Luật Đến 31/12/2019
138 Hòa Mobile  TL 352 - Xã Châu Hồng - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84913737577 Vi Văn Hòa Đến 31/12/2019
139 Thế Trung  TL532 - Xã Châu Quang - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84966687749 Hà Thế Trung Đến 31/12/2019
140 Hồng Triều  QL 48C - Thị trấn Quỳ Hợp - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917005289 Chu Thị Triều Đến 31/12/2019
141 Thành Giang Khối 2 - Thị trấn Quỳ Hợp - QÙY HỢP Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84845258868 Trịnh Quốc Thành Đến 31/12/2019
142 A Thái  Xóm 6 - Xã Quỳnh Mỹ - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84908930447 Hoàng Thị Ánh Tuyết Đến 31/12/2019
143 Thắng Thao  Xóm Tuần A - Xã Quỳnh Châu - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84983707222 Nguyễn Ngọc Thắng Đến 31/12/2019
144 Hồng Hoa  Xóm Tuần A - Xã Quỳnh Châu - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917910569 Thái Thị Hoa Đến 31/12/2019
145 Chị Hòa  Xóm 6 - Xã Quỳnh Châu - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84977260195 Hồ Thị Hòa Đến 31/12/2019
146 Văn Thêm  Xóm 5 - Xã Quỳnh Nghĩa - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917909497 Hồ Văn Thêm Đến 31/12/2019
147 Biên Bích  Xóm 2 - Xã Quỳnh Diện - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917909406 Nguyễn Duy Biên Đến 31/12/2019
148 Hải Quân  Khối 1 - Thị trấn Cầu Giát - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917007083 Phạm Minh Hải Đến 31/12/2019
149 Hồ Xuân Hải  Xóm 1 - Xã Ngọc Sơn - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84975422879 Hồ Xuân Hải Đến 31/12/2019
150 Long Diệu  Xóm 5 - Xã Quỳnh Thắng - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917909217 Mai Duy Long Đến 31/12/2019
151 Đức Giang  Khối 11 - Phường Quỳnh Xuân - TX HOÀNG MAI Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84941561900 Lê Tiến Giang Đến 31/12/2019
152 Thanh Ánh  Xóm 6 - Xã Quỳnh Tam - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84974473117 Nguyễn Đức Thanh Đến 31/12/2019
153 Toán Liên  Khối 12 - Phường Quỳnh Xuân - TX HOÀNG MAI Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84886779866 Nguyễn Văn Toán Đến 31/12/2019
154 Tài Sáu  Xóm Chí Thành - Xã Quỳnh Bảng - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84944118656 Phạm Đình Tài Đến 31/12/2019
155 Minh Sỹ  Xóm Tuần C - Xã Quỳnh Châu - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84973677898 Nguyễn Minh Sỹ Đến 31/12/2019
156 Trí Nhung  Xóm 6 - Xã Quỳnh Thuận - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84948975594 Nguyễn Bá Trí Đến 31/12/2019
157 Ch Minh Hải  Khối Ái Quốc - P.Quỳnh Phương - TX HOÀNG MAI Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84948190018 Hoàng Văn Minh Đến 31/12/2019
158 Quyền Diện Xóm Chí Thành - Quỳnh Bảng - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84888338213 Nguyễn Thị Diện Đến 31/12/2019
159 Minh Phượng Xóm 10 - Sơn Hải - QUỲNH LƯU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84888999169 Trần Trọng Phượng Đến 31/12/2019
160 An Phượng Khối 3 - Thị trấn Tân Kỳ - TÂN KỲ Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84982885994 Nguyễn Văn An Đến 31/12/2019
161 Lực Lê  Thuận Yên - Xã Nghĩa Hoàn - TÂN KỲ Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84969448686 Nguyễn Duy Lực Đến 31/12/2019
162 Hải Nga Khối 3 - Thị trấn Tân Kỳ - TÂN KỲ Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84845444999 Vũ Đình Hải Đến 31/12/2019
163 Phước Hiếu  Chợ chiều - Xã Tân Phú - TÂN KỲ Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84966868789 Đàm Minh Phước Đến 31/12/2019
164 Văn Luật  Khối 6 - Thị trấn Tân Kỳ - TÂN KỲ Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84912448205 Nguyễn Văn Luật Đến 31/12/2019
165 Mạnh Hổ  Khối 6 - Thị trấn Tân Kỳ - TÂN KỲ Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84848849555 Trịnh Mạnh Hổ Đến 31/12/2019
166 Trần Cường  Bình Ngô - Xã Thanh Giang - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84886278586 Trần Văn Cường Đến 31/12/2019
167 Tâm Phương  Khối 9 - Thị trấn - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915872789 Nguyễn Thị Thanh Tâm Đến 31/12/2019
168 Sỹ Hùng  Ngã 5 - Xã Hạnh Lâm - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915231567 Hồ Sỹ Hùng Đến 31/12/2019
169 Quang Nga  Ngã 5 - Xã Hạnh Lâm - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84973075678 Nguyễn Văn Quang Đến 31/12/2019
170 Phi Hùng  Khối 4 - Thị trấn - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917256566 Võ Bá Hùng Đến 31/12/2019
171 Ngọc Chín  Chợ Chùa - Xã Phong Thịnh - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84941178475 Nguyễn Thị Chín Đến 31/12/2019
172 Khắc Việt  Bích Thị - Xã Thanh Giang - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84977317609 Lê Khắc Việt Đến 31/12/2019
173 Hoa Minh  Chợ Cồn - Xã Thanh Dương - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84886286579 Chế Thị Hoa Đến 31/12/2019
174 Hiếu Thìn  Chợ Chùa - Xã Phong Thịnh - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84942714789 Đinh Văn Hiếu Đến 31/12/2019
175 Hải Duyên  Nam Sơn - Xã Thanh Khai - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84945803575 Nguyễn Thị Hải Duyên Đến 31/12/2019
176 Bình Thản  Xóm 5 - Xã Thanh Mỹ - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84976138777 Võ Văn Bình Đến 31/12/2019
177 Ánh Thép  Khối 4 - Thị trấn Thanh Chương - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84985558869 Trương Văn Thép Đến 31/12/2019
178 Hoàng Huế  Khối 10 - Thị trấn Thanh Chương - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84911787666 Hoàng Văn Huế Đến 31/12/2019
179 Quốc Bảo  Thị Tứ - Xã Thanh Thủy - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84813818809 Nguyễn Quốc Bảo Đến 31/12/2019
180 Huy Thuỷ  Xóm 3 Xí Nghiệp Chè - Thanh Đức - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915237174 Thái Doãn Huy Đến 31/12/2019
181 Duy Hiến  Ngã 5 - Xã Hạnh Lâm - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84947432005 Đặng Hà Giang Đến 31/12/2019
182 Đăng Mính  Chợ Tàu - Xã Ngọc Sơn - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84941822138 Nguyễn Đăng Mính Đến 31/12/2019
183 Đại Lý Tính Tâm  Xóm 03 - Xã Hưng Chính - TP VINH 1 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917628567 Nguyễn Thị Tâm Đến 31/12/2019
184 Cúc Kha  Xóm 05 - Xã Nghi Kim - TP VINH 1 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84984347177 Đinh Thị Cúc Đến 31/12/2019
185 Đại Lú ủy Quyền Phú Long 27 Lê Huân - Phường Hồng Sơn - TP VINH 1 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84914559719 Trương Vương Long Đến 31/12/2019
186 Đl Khang Hà 194 Thăng Long - Xã Nghi Kim - TP VINH 1 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84942617175 Nguyễn Văn Khang Đến 31/12/2019
187 Nguyễn Thị Hằng 74 Nguyễn Trường Tộ - P.Đông Vĩnh - TP VINH 1 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917047137 Nguyễn Thị Hằng Đến 31/12/2019
188 Võ Thị Hương 01 Ngư Hải - Phường Lê Mao - TP VINH 1 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917051943 Võ Thị Hương Đến 31/12/2019
189 Đậu Thị Thủy 49A Đặng Thái Thân - Cửa Nam -TP VINH 1 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917051964 Đậu Thị Thủy Đến 31/12/2019
190 Hoàng Thị Na 200 Hồng Bàng - Lê Mao - TP VINH 1 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84948781678 Hoàng Thị Na Đến 31/12/2019
191 Hồ Thị Cảnh 75 Minh Khai - Lê Mao - TP VINH 1 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84949308375 Hồ Thị Cảnh Đến 31/12/2019
192 Dương Long 10A Minh Khai - P.Hưng Bình - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84968080892 Đinh Thị Long Đến 31/12/2019
193 Điểm Gd Vinaphone 85 Nguyễn Đức Cảnh - P.Hưng Bình - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917095268 Trịnh Thị Hải Lượng Đến 31/12/2019
194 Hoa Trang 357 Nguyễn Văn Cừ - P.Hưng Bình - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84943816777 Trần Thị Đường Đến 31/12/2019
195 Lương Bình 08 Trường Tiến - P.Hưng Bình - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915126661 Dương Thị Hiền Lương Đến 31/12/2019
196 Long Nhạn 106 Lê Hồng Phong - P.Hưng Bình - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84945157677 Trịnh Thị Hồng Nhạn Đến 31/12/2019
197 Lê Quang Huy 26 Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84913502096 Lê Quang Huy Đến 31/12/2019
198 Đồng Quang Hưng 09 Nguyễn Kiệm - P.Trường Thi - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84944545445 Đồng Quang Hưng Đến 31/12/2019
199 Đl Đông Hải 01 Vương Thúc Mậu - P.Trường Thi - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84904533777 Lê Thị Hải Đến 31/12/2019
200 Hồ Thị Vân 02 Võ Thị Sáu - P.Trường Thi - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84946964888 Hồ Thị Vân Đến 31/12/2019
201 Nguyễn Lê Dần 92 Lý Tự Trọng - P.Hà Huy Tập - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84948333222 Nguyễn Lê Dần Đến 31/12/2019
202 Giang Hữu 38 Hà Huy Tập - P.Hà Huy Tập - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84945330555 Bùi Thị Trà Giang Đến 31/12/2019
203 Hùng Hải Anh 31 Phan Đăng Lưu - P.Hưng Dũng - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84979839777 Trần Thị Chắt Đến 31/12/2019
204 Đtdđ Toàn Thủy 149 Nguyễn Phong Sắc - P. Hưng Dũng - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84941518885 Nguyễn Thị Bích Thủy Đến 31/12/2019
205 Đậu Văn Tuân 324 lê Viết Thuật - Xóm 16 - Hưng Lộc - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84944186538 Đậu Văn Tuân Đến 31/12/2019
206 Thanh Lĩnh Khe bố - Xã Tam Quang - TƯƠNG DƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84916116765 Nguyễn Hoàng Lĩnh Đến 31/12/2019
207 Văn Lĩnh Xiềng Nứa - Xã Yên Na - TƯƠNG DƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917909655 Đinh Văn Lĩnh Đến 31/12/2019
208 Ba Duy Xã Yên Hòa - TƯƠNG DƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915509720 Lương Ba Duy Đến 31/12/2019
209 Quốc Hoàn Thị trấn Hòa Bình - TƯƠNG DƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84979033456 Nguyễn Quốc Hoàn Đến 31/12/2019
210 Đăng Hoá Xã Xiêng My - TƯƠNG DƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84942017687 Lê Đăng Hoá Đến 31/12/2019
211 Thành Trinh  Xóm 10 - Xã Minh Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917005323 Nguyễn Bá Thành Đến 31/12/2019
212 Thông Ngọc  Xóm Chợ Rộc - Xã Trung Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84986112678 Nguyễn Thị Ngọc Đến 31/12/2019
213 Công Mâu  Xóm 6 - Xã Trung Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84981463567 Nguyễn Công Mậu Đến 31/12/2019
214 Công Thảo  Khối 1 - Thị trấn Yên Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915937567 Đặng Trọng Thảo Đến 31/12/2019
215 Tạo Thủy  Xóm Thị Tứ - Xã Tân Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84942159456 Nguyễn Duy Tạo Đến 31/12/2019
216 Đắc Thuận  Xóm Thị Tứ - Xã Tân Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84979096988 Nguyễn Trọng Đắc Đến 31/12/2019
217 Bảy Tâm  Xóm 8 - Xã Mỹ Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84914868979 Võ Thị Tâm Đến 31/12/2019
218 Trung Loan  Ngã 4 - Xã Công Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84818013999 Đặng Thị Loan Đến 31/12/2019
219 Trần Khắc Thành Xóm Thị tứ - Xã Công Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84857542579 Trần Khắc Thành Đến 31/12/2019
220 Quý Dung Ngã 4 - Nhân Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917440614 Thái Minh Quý Đến 31/12/2019
221 Trần Đức Lưu Xóm 10 - Xã Bảo Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84856282579 Trần Đức Lưu Đến 31/12/2019
222 Dương Thị Huệ Ngã 4 - Xã Công Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915991567 Dương Thị Huệ Đến 31/12/2019
223 Sỹ Lam Xóm trung tâm chợ - Đức Sơn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84888481788 Nguyễn Sỹ Lam Đến 31/12/2019
224 Thắng Hiền Xóm 5 - Hội Sơn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84941406456 Hà Ngọc Thắng Đến 31/12/2019
225 Thà Sang Xóm 6 - Khai sơn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84968162096 Lô Búa Thà Đến 31/12/2019
226 Phú Huyền Xóm 11 - Tường Sơn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84941495789 Nguyễn Như Phú Đến 31/12/2019
227 Tuấn Quỳnh Xóm 1 - Hoa Sơn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84947962567 Nguyễn Văn Tuấn Đến 31/12/2019
228 Giang Toàn Khối 4 - Thị Trấn - ANH SƠN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84915058456 Nguyễn Ngọc Toàn Đến 31/12/2019
229 Toàn Hằng Khối 4 - Thị Trấn - CON CUÔNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917007017 Hồ Quang Toàn Đến 31/12/2019
230 Thành Uyên Khối 4 - Thị Trấn - CON CUÔNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84944755999 Lê Ngọc Thành Đến 31/12/2019
231 Sơn Hải Xóm 3 - Diễn Phú - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84944678527 Lê Văn Hải Đến 31/12/2019
232 Xuân Đào Xóm 8 - Xã Diễn Cát - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917011130 Cao Xuân Hồ Đến 31/12/2019
233 Hoàng Tâm Xóm 5 - Nam Lâm - Diễn Lâm - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84987749996 Hoàng Thanh Tâm Đến 31/12/2019
234 Hoàng Hiếu Xóm 5 - Nam Lâm - Diễn Lâm - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84988702989 Hoàng Thanh Hiếu Đến 31/12/2019
235 Nguyễn Sỹ Hải Yên Hương - Yên Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84945519373 Nguyễn Sỹ Hải Đến 31/12/2019
236 Đức Hiến Xóm 11 - Xã Thượng - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84941172275 Đậu Đức Hiến Đến 31/12/2019
237 Ánh Nhâm Xóm 10  - Xã Trù Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84976143777 Dương Xuân Nhâm Đến 31/12/2019
238 Hoà Thắm Xóm Chợ - Giang Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84945910567 Nguyễn Viết Hòa Đến 31/12/2019
239 Đặng Hoan Xóm 8 - Nam Trung - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84941241345 Đặng Hoan Đến 31/12/2019
240 Tống Lợi Xóm chợ Rồng - Nam Trung - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917010992 Nguyễn Tống Lợi Đến 31/12/2019
241 Toàn Quỳnh Xóm 4 - Nam Cường - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84963049787 Trần Văn Toàn Đến 31/12/2019
242 Đăng Thọ Xóm 7 - Nghi Văn - NGHI LỘC Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84975293269 Lê Thị Thọ Đến 31/12/2019
243 Dũng Tiến Xóm 10A - Xã Nghi Kiều - NGHI LỘC Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84977579747 Nguyễn Văn Dũng Đến 31/12/2019
244 Long Hiếu Xóm 8 - Nghi Công Nam - NGHI LỘC Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84977574429 Đặng Thị Hiếu Đến 31/12/2019
245 Sơn Vân Xóm 11 - Nghi Mỹ - NGHI LỘC Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84977805975 Trần Thị Vân Đến 31/12/2019
246 Quang Vinh Xóm Chợ - Nghi Trung - NGHI LỘC Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917650222 Võ Thị Trang Đến 31/12/2019
247 An Hiên Xóm chợ - Xã Nghĩa Hội - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84886087123 Trần Long An Đến 31/12/2019
248 Phạm Anh Tuấn P.Quang Tiến - K.Quang Trung - TX.THÁI HÒA Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84886633817 Phạm Anh Tuấn Đến 31/12/2019
249 Nguyễn Thị Trang Xóm 8 - Nghia An - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84886655276 Nguyễn Thị Trang Đến 31/12/2019
250 Vân Anh-BK Bình thành - Nghĩa Bình - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84947516567 Trần Thị Vân Anh Đến 31/12/2019
251 Tú Nga Tân Thành - Hòa Hiếu - TX.THÁI HÒA Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917040940 Nguyễn Thị Hằng Nga Đến 31/12/2019
252 Hoàng Vân Xóm Phượng - Nghĩa Xuân - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84848525777 Nguyễn Ngọc Hoàng Đến 31/12/2019
253 Đồng Luận Xóm Hợp Liên - Xã Đồng Hợp - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84941671236 Cao Thị Bích Luận Đến 31/12/2019
254 Hòa Thanh 25 Lê Huân - Phường Hồng Sơn - TP VINH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84917916874 Lê Thị Thanh Đến 31/12/2019
255 Thái Hữu Thám  79 Nguyễn Viết Xuân - Hưng Dũng - TP VINH 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84888623999 Thái Hữu Thám  Đến 31/12/2019
256 Liêu Ngân Khối 1 - Thị trấn - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84914565303 Nguyễn Thọ Liêu Đến 31/12/2019
257 Tình Anh Xóm 10 - Xã Bảo Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT uỷ quyền Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 84816410999 Nguyễn Trọng Tình Đến 31/12/2019
258 Bùi Đức Trung Xóm 7 - Diễn Hải - DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT lưu động   84911756186 Bùi Đức Trung Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
259 Cao Thị Liên Xóm 3 - Diễn Tân -  DIỄN CHÂU Điểm CCDVVT lưu động   84917009258 Cao Thị Liên Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
260 Chu Đại Minh Khối Hạnh Khai - Thị Trấn - QUỲ CHÂU Điểm CCDVVT lưu động   84942243166 Chu Đại Minh Thứ 2 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
261 Đặng Khắc Vượng 22 Võ Thị Sáu - Trường Thi - TP. VINH 2 Điểm CCDVVT lưu động   84946311003 Đặng Khắc Vượng Thứ 6 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
262 Đinh Thị Trang Đường 46 - Xóm Trung Tâm- Nghi Ân - TP. VINH 2 Điểm CCDVVT lưu động   84948762237 Đinh Thị Trang Thứ 6 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
263 Dương Thị Ánh Tuyết 09 Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Mao - TP. VINH 1 Điểm CCDVVT lưu động   84915126886 Dương Thị Ánh Tuyết Thứ 4 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
264 Hiền Quân Xóm 3 - Hưng Chính - TP. VINH 1 Điểm CCDVVT lưu động   84977505053 Hiền Quân Thứ 5 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
265 Hoàng Tuấn Tú Vườn Xanh - Thị trấn -  ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84919408678 Hoàng Tuấn Tú Chủ nhật hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
266 Lê Đức Thắng 66 Hoàng Phan Thái - Xã Nghi Phú - TP. VINH 2 Điểm CCDVVT lưu động   84818716666 Lê Đức Thắng Thứ 7 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
267 Lê Thị Tùng Khối 6 - Thị Trấn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84857054789 Lê Thị Tùng Thứ 2 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
268 Lê Trọng An Xóm 3 - Lưu Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84945514232 Lê Trọng An Thứ 2 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
269 Lê Văn Dũng Xóm Chợ - Nghĩa Hồng - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT lưu động   84914098984 Lê Văn Dũng Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
270 Ngô Ngọc Tú Trường cấp 2 -Mỹ Lý - KỲ SƠN Điểm CCDVVT lưu động   84941709678 Ngô Ngọc Tú Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
271 Sỹ Chiến 16 Trần Quang Diệu - Trường Thi  - TP. VINH 2 Điểm CCDVVT lưu động   84943094343 Ngô Sỹ Chiến Thứ 7 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
272 Nguyễn Bá Tuấn Khối 6A - Thị Trấn - ANH SƠN Điểm CCDVVT lưu động   84917008156 Nguyễn Bá Tuấn Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
273 Quốc Dũng  Bích Thị - Xã Thanh Giang - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84916299203 Nguyễn Đình Dũng Thứ 2 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
274 Nguyễn Duy Toàn Khe Bố - Tam Quang - TƯƠNG DƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84815544006 Nguyễn Duy Toàn Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
275 Nguyễn Hồng Thắm 11 Nguyễn Kiệm - Trường Thi - TP. VINH 2 Điểm CCDVVT lưu động   84945678069 Nguyễn Hồng Thắm Thứ 2 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
276 Nguyễn Khắc Thiện Xóm Chợ - Minh Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84946058415 Nguyễn Khắc Thiện Thứ 3 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
277 Nguyễn Lộc Nam Kim - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT lưu động   84886109035 Nguyễn Lộc Thứ 5 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
278 Nguyễn Phong Quang Khối 4B -Thị Trấn - ANH SƠN Điểm CCDVVT lưu động   84917009803 Nguyễn Phong Quang Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
279 Nguyễn Sỹ Chiến Yên Trường - Yên Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84948270171 Nguyễn Sỹ Chiến Thứ 3 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
280 Nguyễn Thị Hậu Xóm 10 - Sơn Thành - YÊN THÀNH Điểm CCDVVT lưu động   84852806379 Nguyễn Thị Hậu Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
281 Nguyễn Thị Hiền Khối 2 - Thị Trấn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84812240999 Nguyễn Thị Hiền Thứ 4 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
282 Nguyễn Thị Minh Khối 6 - Thị Trấn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84917095303 Nguyễn Thị Minh Thứ 4 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
283 Nguyễn Thị Nguyên Xóm Thọ Lộc - Nghĩa Lộc - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT lưu động   84941001900 Nguyễn Thị Nguyên Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
284 Nguyễn Tiến Lượng Yên Hoa - Yên Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84941128737 Nguyễn Tiến Lượng Thứ 5 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
285 Nguyễn Văn Đông Xóm 4 - Thuận Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84941359103 Nguyễn Văn Đông Thứ 5 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
286 Nguyễn Văn Hiền Xóm 17 - Xã Hưng Thắng - HƯNG NGUYÊN Điểm CCDVVT lưu động   84986861006 Nguyễn Văn Hiền Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
287 Nguyễn Văn Phúc Xóm 10 - Trù Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84976163678 Nguyễn Văn Phúc Thứ 6 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
288 Nguyễn Xuân Tú Xóm 4 - Xã Nam Giang - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT lưu động   84941777483 Nguyễn Xuân Tú Thứ 5 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
289 Phạm Văn Chung Khối 2 - Thị trấn - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT lưu động   84944207999 Phạm Văn Chung Thứ 2 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
290 Hồng Thanh Xóm Đồng Quan - Nam Cát - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT lưu động   84916432919 Phan Thị Hồng Thanh Thứ 6 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
291 Phan Thị Phượng Khối 11 - Thị trấn - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT lưu động   84845438868 Phan Thị Phượng Thứ 2 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
292 Phan Thị Thảo Xóm Cầu Đá - Yên Hợp - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT lưu động   84948760989 Phan Thị Thảo  Thứ 3 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
293 Thái Thị Hồng Hòa Tân - Thị trấn Hòa Bình - TƯƠNG DƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84946822989 Thái Thị Hồng Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
294 Trần Cao Công Khối Xuân Khoa - Thị Trấn - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT lưu động   84944949684 Trần Cao Công Thứ 6 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
295 Trần Doãn Thọ Xóm 4 - Thuận Sơn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84947844502 Trần Doãn Thọ Thứ 6 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
296 Hải Anh Khối Hạnh Khai - Thị Trấn  - QUỲ CHÂU Điểm CCDVVT lưu động   84942539123 Trần Hữu Hải Thứ 2 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
297 Trần Quốc Khánh Khối 6 - Thị Trấn - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84915092011 Trần Quốc Khánh Thứ 7 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
298 Trần Thái Hảo Xóm Liên Minh - Xã Kim Liên - NAM ĐÀN Điểm CCDVVT lưu động   84916280219 Trần Thái Hảo Thứ 7 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
299 Trần Thị Duân 46 Thái Phiên - P. Hồng Sơn - TP. VINH 1 Điểm CCDVVT lưu động   84906239345 Trần Thị Duân Thứ 5 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
300 Trần Văn Sơn  Xóm 6 - Xã Nghi Liên - TP VINH 2 Điểm CCDVVT lưu động   84917093028 Trần Văn Sơn Thứ 3 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
301 Từ Đức Hùng Tân Mai  - Thị Trấn Nghĩa Đàn  - NGHĨA ĐÀN Điểm CCDVVT lưu động   84912713459 Từ Đức Hùng Thứ 3 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
302 Vi Văn Hà Nông Trang - Châu Bính - QUỲ CHÂU Điểm CCDVVT lưu động   84917093790 Vi Văn Hà Thứ 3 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
303 Lê Văn Quang Chợ Vực - Xã Hưng Xá - HƯNG NGUYÊN Điểm CCDVVT lưu động   84988150260 Lê Văn Quang Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
304 Nguyễn Văn Đạt Chợ Phuống - Thanh Giang - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84845851996 Nguyễn Văn Đạt Thứ 2 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
305 Hoàng Xuân Văn Khối 6 - Thị trấn Kim Sơn - QuẾ PHONG Điểm CCDVVT lưu động   84846582555 Hoàng Xuân Văn Thứ 2 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
306 Nguyễn Trung Bá  66 Hàm Nghi - Phường Hưng Dũng - TP VINH 2 Điểm CCDVVT lưu động   84889213051 Nguyễn Trung Bá Thứ 4 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
307 Hoàng Long Smatrphone 86 Hồng Bàng - Phường Quang Trung - TP VINH 1 Điểm CCDVVT lưu động   84889768886 Phạm Thanh Liêm Thứ 2 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
308 Lê Ngọc Thành Khối 4 - Thị Trấn - CON CUÔNG Điểm CCDVVT lưu động   84911646517 Lê Ngọc Thành Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
309 Trần Đình Công Khối 2 - Thị trấn Kim Sơn - QUẾ PHONG Điểm CCDVVT lưu động   84916118980 Lang Văn Hải Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
310 Phạm Hà Khối 7 -Thị trấn Đô Lương - ĐÔ LƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84917894888 Phạm Thị Hà Thứ 7 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
311 Trần Thị Phương Thúy 151 Trường Chinh - Phường Lê Lợi - TP VINH 1 Điểm CCDVVT lưu động   84941585888 Trần Thị Phương Thúy Thứ 2 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
312 Hùng Thành QL 48C - Xã Châu Lý - QUỲ HỢP Điểm CCDVVT lưu động   84943296777 Lê Mạnh Hùng Thứ 3 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
313 Lê Thị Kiều Oanh Khối 4 - Thị Trấn - CON CUÔNG Điểm CCDVVT lưu động   84944689927 Lê Thị Kiều Oanh Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
314 Trần Thị Dung 34 Đào Tấn - Phường Đội Cung - TP VINH 1 Điểm CCDVVT lưu động   84914477634 Trần Thị Dung Thứ 3 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
315 Phan Thúc Lĩnh Xóm 3  - Xã Thanh Long - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84947194777 Phan Thúc Lĩnh Thứ 3 hàng tuần, từ 8h00 đến 11h30
316 An Nam Xã Hưng Lộc Điểm CCDVVT lưu động   84941373737 Phan Thúc Nam Thứ 2 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
317 Phong Vân 3 Ngã 3 - Xã Tiền Phong - QUẾ PHONG Điểm CCDVVT lưu động   84949483008 Trần Ngọc Dũng Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30
318 VNP_Nguyễn Văn Nga BĐVH - Xã Cát Văn - THANH CHƯƠNG Điểm CCDVVT lưu động   84917009292 Nguyễn Văn Nga Thứ 3 hàng tuần, từ 14h00 đến 17h30