STT Đơn vị Tên điểm bán Địa chỉ Loại hình
1 Anh Sơn Thắng Hiền Xóm 5, Xã Hội Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền
2 Anh Sơn Phú Huyền Xóm 11, Xã Tường Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền
3 Anh Sơn Kim Long Xóm 15, Xã Long Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền
4 Anh Sơn Nguyễn Thị Thu Hương Xóm 8, Xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền
5 Con Cuông Thắng Huyền Bản Thái Sơn,Xã Môn Sơn,Huyện Con Cuông Điểm CCDVVT uỷ quyền
6 Con Cuông Lộc Thành Đường Vào Khe Thơ, Xã Lạng Khê, Con Cuông Điểm CCDVVT uỷ quyền
7 Kỳ Sơn Sim Thẻ Dũng Thuỷ Bản Trung Tâm, Xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền
8 Kỳ Sơn Sim Thẻ Thống Thể Bản Ca Dưới, Xã Na Ngoi, Kỳ Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền
9 Kỳ Sơn Đại lý Sim Thẻ Phong Cảnh huồi cáng 1,xã Bắc lý, Kỳ Sơn Điểm CCDVVT uỷ quyền
10 Nghi Lộc Bảo Châu Xóm Chợ Quán, Nghi Hoa, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền
11 Nghi Lộc Hoàng Thị Hải Yến Xóm 10, Nghi Phương, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền
12 Nghi Lộc Long Hiếu Xóm 8, Nghi công nam, Nghi Lộc Điểm CCDVVT uỷ quyền
13 Quỳ Hợp Hiếu Lý Khối 13, Thị trấn Quỳ Hợp, Quỳ Hợp Điểm CCDVVT uỷ quyền
14 Quỳ Hợp Hội Dũng Xóm Tân Mỹ, Xã Tam Hợp, Quỳ Hơp Điểm CCDVVT uỷ quyền
15 Quỳ Hợp Duy Mạnh Xóm Đồng Sòng, Xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp Điểm CCDVVT uỷ quyền
16 Yên Thành Thành Trinh Xóm Mới, Xã Minh Thành, Yên Thành Điểm CCDVVT uỷ quyền
17 Hưng Nguyên Phạm Thị Vân Xóm 4, Xã Nam Giang, (Nam Đàn) Hưng Nguyên Điểm CCDVVT uỷ quyền
18 Hưng Nguyên Đại Lý Anh Khoa Xóm 7, Xã Châu Nhân, Hưng Nguyên Điểm CCDVVT uỷ quyền
19 Hưng Nguyên Đỗ Khắc Đô Xóm 2, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên Điểm CCDVVT uỷ quyền
20 Hưng Nguyên Hiếu Dũng Chợ Phủ thị trấn, Thị trấn, Hưng Nguyên Điểm CCDVVT uỷ quyền
21 Hưng Nguyên Nguyễn Văn Trương Xóm Chợ Già, Xã Hưng Tây, Hưng Nguyên Điểm CCDVVT uỷ quyền
22 Nam Đàn Hằng Dương Khối Xuân Khoa, Thị trấn,  Nam Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền
23 Nam Đàn Hoàng Hải Xóm 1, Nam Xuân, Nam Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền
24 Nam Đàn Võ Kim Chung Xóm 5, Nam Kim, Nam Đàn  Điểm CCDVVT uỷ quyền
25 Nam Đàn Chị Vinh Xóm 3, Nam Thanh, Nam Đàn  Điểm CCDVVT uỷ quyền
26 Nam Đàn Lê Ngọc Dũng Xóm 7, Xuân Lâm, Nam Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền
27 Nam Đàn Tống Lợi Xóm 5, Nam Trung, Nam Đàn Điểm CCDVVT uỷ quyền
28 Nghĩa Đàn Đinh Thị Thủy Tây Hồ 1, P Quang Tiến, Thái Hòa Điểm CCDVVT uỷ quyền
29 Nghĩa Đàn An Hiên Xóm Hồng Tiến, Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn Nghệ An Điểm CCDVVT uỷ quyền
30 Thanh Chương Nguyễn Thị Thanh Tâm Khối 9, Thị trấn, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền
31 Thanh Chương Quốc Bảo Thị Tứ, Xã Thanh Thủy, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền
32 Thanh Chương Trần Cường Xóm Bình Ngô,  Xã Thanh Giang, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền
33 Thanh Chương Đăng Mính Chợ Tàu, Xã Ngọc Sơn, Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền
34 Thanh Chương Sỹ Hùng Xóm 3, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền
35 Thanh Chương Nguyễn Hữu Tân Tôn Minh tân, xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương, Điểm CCDVVT uỷ quyền
36 Thanh Chương Nguyễn Đình Dũng Xóm Bích thị, xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT uỷ quyền
37 Tân Kỳ Đàm Minh Phước Chợ Chiều, Xã Tân Phú, Huyện Tân kỳ Điểm CCDVVT uỷ quyền
38 Tân Kỳ Văn Luật Khối 6, Thị trấn, Tân Kỳ Điểm CCDVVT uỷ quyền
39 Tân Kỳ Tuấn Hải Tân Thành, Xã Tân An, Huyện Tân kỳ Điểm CCDVVT uỷ quyền
40 Tân Kỳ An Phượng Xóm Thuận Yên, Nghĩa hoàn, Huyện Tân kỳ Điểm CCDVVT uỷ quyền
41 Tương Dương Lê Đăng Hóa Bản Chon, xã Xiêng My, huyện Tương Dương Điểm CCDVVT uỷ quyền
42 Tương Dương Đinh Văn Lĩnh Xiềng Nứa, Xã Yên Na, Tương Dương Điểm CCDVVT uỷ quyền
43 Tương Dương Quốc Hoàn Hoà bắc, Thạch giám, Tương Dương Điểm CCDVVT uỷ quyền
44 Tương Dương Nguyễn Hoàng Lĩnh Khe Bố, Xã Tam Quang, Tương Dương Điểm CCDVVT uỷ quyền
45 Quế Phong Thái Minh Quang Xóm Chợ, Xã Tri Lễ, Quế Phong Điểm CCDVVT uỷ quyền
46 Quế Phong Phong Vân Khối 4, Thị Trấn Kim Sơn, Quế Phong Điểm CCDVVT uỷ quyền
47 Vinh 2 Trần Thị Thu Xóm 5, Xã Nghi Liên, Vinh 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền
48 Vinh 2 Giang Hữu 38 Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền
49 Vinh 2 Hùng Hải Anh 31 Phan Đăng Lưu, Phường Hưng Dũng, TP Vinh 2 Điểm CCDVVT uỷ quyền
50 Quỳnh Lưu Lê Tiến Giang Khối 11, Phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai Điểm CCDVVT uỷ quyền
51 Quỳnh Lưu Anh Thái Xóm 6, Xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền
52 Quỳnh Lưu Văn Thêm Xóm 5, Xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền
53 Quỳnh Lưu Mai Duy Long Xóm 5 Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An Điểm CCDVVT uỷ quyền
54 Quỳnh Lưu Biên Bích Xóm 2, Xã Quỳnh Diện, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền
55 Quỳnh Lưu Thắng Thao Xóm Tuần A,- Xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT uỷ quyền
56 Diễn Châu Trường Chinh Xóm 4, Xã Diễn Hùng, Diễn Châu Điểm CCDVVT uỷ quyền
57 Vinh 1 Hòa Thanh Số 25, Đường Lê Huân, P.Hồng Sơn, TP Vinh 1 Điểm CCDVVT uỷ quyền
58 Anh Sơn Cửa Hàng Giao Dịch Khối 4 Khối 4 Thị trấn Anh Sơn Cố định của DN VT
59 Anh Sơn Cửa Hàng Giao Dịch Khối 5 Khối 5, Thị Trấn, Anh Sơn Cố định của DN VT
60 Con Cuông Cửa Hàng Giao Dịch Con Cuông Khối 5, Thị Trấn, Con Cuông Cố định của DN VT
61 Cửa Lò Cửa Hàng Giao Dịch Cửa Lò Số 11, Đường Bình Minh, Cữa Lò Cố định của DN VT
62 Diễn Châu Cửa Hàng Giao Dịch Diễn Châu Khối 4, Thị trấn, Diễn Châu Cố định của DN VT
63 Diễn Châu Cửa Hàng Giao Dịch Yên Lý Xóm 9, Xã Diễn Yên, Diễn Châu Cố định của DN VT
64 Đô Lương Cửa Hàng Giao Dịch  Đô Lương Khối 6, Thị trấn, Đô Lương Cố định của DN VT
65 Hưng Nguyên Cửa Hàng Giao Dịch Hưng Nguyên Khối 15, Thị trấn, Hưng Nguyên Cố định của DN VT
66 Kỳ Sơn Cửa Hàng Giao Dịch Kỳ Sơn Khối 4, Thị Trấn, Kỳ Sơn Cố định của DN VT
67 Nam Đàn Cửa Hàng Giao Dịch Nam Đàn Khối Phan Bội Châu, Thị trấn,  Nam Đàn Cố định của DN VT
68 Nghi Lộc Cửa Hàng Giao Dịch Quán Hành Khối 4 Thị trấn Quán Hành Cố định của DN VT
69 Nghĩa Đàn Cửa Hàng Giao Dịch Thái Hòa Khối Tân Thành, P Hòa Hiếu, Nghĩa Đàn Cố định của DN VT
70 Nghĩa Đàn Cửa Hàng Giao Dịch Nghĩa Đàn Tân Minh, Thị Trấn, Nghĩa Đàn Cố định của DN VT
71 Quế Phong Cửa Hàng Giao Dịch Quế phong Khối 8 Thị trấn Kim Sơn, Quế Phong Cố định của DN VT
72 Quỳ Châu Cửa Hàng Giao Dịch Quỳ Châu Khối 2, Thị trấn, Quỳ Châu Cố định của DN VT
73 Quỳ Hợp Cửa Hàng Giao Dịch Quán Dinh Khối Đông Hồ, Thị trấn, Quỳ Hợp Cố định của DN VT
74 Quỳ Hợp Cửa Hàng Giao Dịch Quỳ Hợp Xóm 6, Châu Quang, Quỳ Hợp Cố định của DN VT
75 Quỳ Hợp Cửa Hàng Giao Dịch Châu Quang Xóm Dinh, Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp Cố định của DN VT
76 Quỳnh Lưu Cửa Hàng Giao Dịch Quỳnh Lưu Khối 1 Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu Cố định của DN VT
77 Quỳnh Lưu Cửa Hàng Giao Dịch Hoàng Mai Khối 1, Thịnh Mỹ,  Phường Quỳnh Thiện Cố định của DN VT
78 Tân Kỳ Cửa Hàng Giao Dịch Tân kỳ Khối 7, Thị trấn, Tân Kỳ Cố định của DN VT
79 Thanh Chương Cửa Hàng Giao Dịch Thanh Chương Khối 11, Thị trấn, Thanh Chương Cố định của DN VT
80 Tương Dương Cửa Hàng Giao Dịch Tương Dương Hòa Bắc, Hoà Bình, Tương Dương Cố định của DN VT
81 Vinh 1 Cửa Hàng Giao Dịch Cửa Bắc 73 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh 1 Cố định của DN VT
82 Vinh 1 Cửa Hàng Giao Dịch Đội Cung 160 Trần Hưng Đạo,  Phường Đội Cung, TP Vinh 1 Cố định của DN VT
83 Vinh 1 Cửa Hàng Giao Dịch Phượng Hoàng 181 Nguyễn Du, Phường Trung Đô, TP Vinh 1 Cố định của DN VT
84 Vinh 2 Cửa Hàng Giao Dịch Trung Tâm Kinh doanh 01 Hồ Tùng Mậu  Phường Hưng Bình Cố định của DN VT
85 Vinh 2 Cửa Hàng Giao Dịch 32 Đường Lê Nin, Phường Hưng Dũng, TP Vinh 2 Cố định của DN VT
86 Vinh 2 Cửa Hàng Giao Dịch Hưng Lộc Đường Lê Viết Thuật,  Xã Hưng Lộc, TP Vinh 2 Cố định của DN VT
87 Yên Thành Cửa Hàng Giao Dịch Yên Thành Khối 2 Thị trấn Yên Thành Cố định của DN VT