Dịch vụ MyTV
Câu hỏi:
Khách hàng sử dụng dịch vụ MyTV có lúc đang xem bị dừng hình, nổ hình, hoặc bị treo?
(?)
Trả lời:
Nhân viên thu cước giải thích với khách hàng tình trạng trên thường xẩy ra do một số lỗi như sau: - Thiết bị modem ADSL, Set_top_box đặt trồng lên nhau - Liên tục cắm điện 24h/24h kể cả khi không sử dụng dịch vụ, xem các chương trình truyền hình Khuyến nghị với khách hàng: - Các thiết bị như Modem ADSL, Set_top_box phải đặt riêng rẽ, cách nhau từ 3cm trở lên, và không đặt trồng lên nhau. - Khi không sử dụng dịch vụ xem các chương trình truyền hình khách hàng cần phải tắt điện của các thiết bị như Modem ADSL và Set_top_box
(VNPT Nghệ An)