Dịch vụ MyTV
Câu hỏi:
Khách hàng sử dụng dịch vụ MyTV có thể tự tra cứu được thông tin cước sử dụng của mình ở đâu?
(?)
Trả lời:
Khách hàng tra cứu tại mục “ Chăm sóc khách hàng ” từ Menu của MyTV hoặc từ Website http://mytv.com.vn mục “ Thành viên”
(VNPT Nghệ An)