Dịch vụ MyTV
Câu hỏi:
Khách hàng hỏi : Dịch vụ MyTV có tính năng nào nổi trội hơn dịch vụ SongLamTV?
(?)
Trả lời:
Hiện nay dịch vụ MyTV có tính năng nổi trội hơn dịch vụ MyTV về tính năng xem phim theo yêu cầu.
(VNPT Nghệ An)