Dịch vụ MyTV
Câu hỏi:
Khách hàng có thực hiện tính năng khóa kênh đối với dịch vụ MyTV tại màn hình Tivi không?
(?)
Trả lời:
Khách hàng thực hiện được tính năng khóa kênh tại màn hình Tivi đối với dịch vụ MyTv theo những bước sau: Tại menu danh sách kênh và lịch phát sóng chọn biểu tượng khóa bên cạnh kênh cần khóa -> OK-> nhập mật khẩu của thuê bao
(VNPT Nghệ An)