VNPT NGHỆ AN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 (2020-02-07 11:32:25)

Ngày 03/02/2020 Chuyên môn và Công đoàn VNPT Nnhệ An đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020.Tham dự và chỉ đạo Hội nghi có Đồng chí Hồ Thị Thùy Trang, Bí thư Đảng ủy Trưởng Đại diện VNPT Giám đốc VNPT Nghệ An, và Lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn VNPT Nghệ An, cùng 131 đại biểu đại diện cho 444 CB CNV, NLĐ trong toàn Viễn thông Nghệ An.

 

                             Đ/chi : Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Công đoàn đọc báo cáo

                Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Đánh giá kết quả SXKD năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020, Báo cáo kết quả giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Hợp đồng lao động, thực hiện trích lập và sử dụng các loại quỹ, tình hình lao động và việc làm, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động…... Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị Quyết Hội nghị Người lao động năm 2019, Nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 của BCH Công đoàn. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

                                Đoàn chủ tịch hội nghị trả lời chất vấn của người lao động tại hội nghị

Hội nghị đã bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022; bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.

                                        Biểu quyết thông qua Nghị quyết của  Hội nghị

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2020, trển khai các giải pháp trọng tâm với mục nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, công tác CSKH, phấn đấu nhà mạng  có chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ tốt nhất. Phát huy kết quả đạt được năm 2020, CBCNV, NLĐ VNPT Nghệ An nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm 2020, xây dựng VNPT Nghệ An phát triển bền vững.

                                                                                                  VNPT Nghệ An

(--- VNPT Nghệ An ---)