THÔNG BÁO KẾT QUẢ SƠ TUYỂN VÀ KẾ HOẠCH THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 (2020-05-13 15:44:14)

VNPT Nghệ An thông báo kết quả sơ tuyến và kế hoạch Thi tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:

1. Kết quả sơ tuyển:

Danh sách thí sinh đạt yêu cầu tuyển dụng, mời tham gia thi tuyển

Stt

Họ và tên

Trình độ

Vị trí thi tuyển

1

Lê Mạnh Cường

Kỹ sư CNTT

Nhân viên CNTT

2

Dương Thanh Đức

Kỹ sư Tin học ứng dụng

Nhân viên CNTT

3

Trần Thị Dung

Kỹ sư truyền thông và mạng máy tính

Nhân viên CNTT

4

Bùi Văn Hoàn

Kỹ sư CNTT và Truyền thông

Nhân viên CNTT

5

Đoàn Vũ Khánh Linh

Kỹ sư CNTT

Nhân viên CNTT

6

Nguyễn Thanh Sơn

Cử nhân CNTT

Nhân viên CNTT

7

Lê Ngọc Thanh

Cử nhân tin học

Nhân viên CNTT

8

Nguyễn Thị Thảo

Kỹ sư CNTT

Nhân viên CNTT

9

Vi Văn Thông

Kỹ sư CNTT

Nhân viên CNTT

10

Trần Vũ Ngọc Toàn

Cử nhân Khoa học máy tính

Nhân viên CNTT

11

Trần Anh Tuấn

Kỹ sư CNTT

Nhân viên CNTT

12

Phạm Thị Hải Yến

Cử nhân tin học TCKT

Nhân viên CNTT

13

Nguyễn Bảo An

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTTT

Nhân viên ĐTVT

14

Nguyễn Văn An

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTVT

Nhân viên ĐTVT

15

Nguyễn Cảnh Bắc

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTTT

Nhân viên ĐTVT

16

Nguyễn Đình Cẩn

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTVT

Nhân viên ĐTVT

17

Vi Đình Cảnh

Kỹ sư Công Nghệ Thông tin

Nhân viên ĐTVT

18

Nguyễn Ngọc Châu

Kỹ sư Kỹ thuật ĐT TT

Nhân viên ĐTVT

19

Hủn Ngọc Chinh

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTTT

Nhân viên ĐTVT

20

Lê Khánh Đạt

Kỹ sư Kỹ thuật ĐT VT

Nhân viên ĐTVT

21

Nguyễn Trọng Đức

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTVT

Nhân viên ĐTVT

22

Nguyễn Thị Hà Giang

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTTT

Nhân viên ĐTVT

23

Thái Viết Giáp

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTVT

Nhân viên ĐTVT

24

Trần Trung Hào

Kỹ sư Kỹ thuật Điên tử

Nhân viên ĐTVT

25

Đinh Văn Hiệp

Kỹ sư Kỹ thuật Điên tử

Nhân viên ĐTVT

26

Nguyễn Huy Hoàng

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTTT

Nhân viên ĐTVT

27

Tào Văn Hùng

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTTT

Nhân viên ĐTVT

28

Phan Đình Hùng

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTVT

Nhân viên ĐTVT

29

Nguyễn Tiến Khôi

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTVT

Nhân viên ĐTVT

30

Thái Văn Nhân

Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử

Nhân viên ĐTVT

31

Nguyễn Văn Thắng

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTTT

Nhân viên ĐTVT

32

Nguyễn Hữu Thọ

Kỹ sư ĐTVT

Nhân viên ĐTVT

33

Võ Duy Trung

Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử

Nhân viên ĐTVT

34

Trương Văn Tuân

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTVT

Nhân viên ĐTVT

35

Bành Trọng Văn

Kỹ sư Kỹ thuật ĐTTT

Nhân viên ĐTVT

 

        2. Nội dung:

Các ứng viên hồ sơ đạt yêu cầu tuyển dụng nêu trên sẽ tiếp tục được mời tham gia vòng thi tiếp theo như sau:   

2.1. Thi tuyển: Các đối tượng đáp ứng các tiêu chí ở vòng sơ tuyển sẽ tham gia thi tuyển, cụ thể như sau:  

2.1.1. Môn thi:

Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật ĐTVT và CNTT dự thi 03 môn: 02 môn điều kiện là Kiến thức chung, Tiếng Anh và 01 môn Chuyên ngành cụ thể như sau:

+ Đối với ứng viên thi tuyển vào vị trí Lao động CNTT môn chuyên ngành là môn CNTT;

        + Đối với ứng viên thi vào vị trí Lao động Kỹ thuật viễn thông môn chuyên ngành có thể chọn một trong hai môn Điện tử viễn thông hoặc CNTT.

2.1.2. Hình thức thi: trắc nghiệm

2.1.3: Thời gian thi:

- Các môn: Kiến thức chung, Tiếng Anh: 60 phút

- Môn chuyên ngành CNTT, ĐTVT: 90 phút

2.1.4. Xác định người trúng tuyển:

          - Có đủ bài thi các môn.

        - Có đủ bài thi mỗi môn đạt từ 50 điểm trở lên (mỗi môn thi được chấm theo thang điểm 100).

- Có kết quả thi môn chuyên ngành cao nhất (tính cả điểm ưu tiên nếu có) lấy từ trên xuống bằng tối đa 150% đối với mỗi chỉ tiêu vị trí tuyển dụng. Trường hợp điểm chuyên ngành bằng nhau thì xét tổng điểm môn điều kiện (Tiếng Anh + Kiến thức chung). Nếu tổng điểm môn điều kiện bằng nhau thì xét kinh nghiệm làm việc, nếu tương đương nhau thì Hội đồng tuyển dụng sẽ phỏng vấn trực tiếp để quyết định người trúng tuyển vòng thi tuyển vào vòng phỏng vấn.

3.  Thời gian thi tuyển: Ngày 20/05/2020

- Sáng: thi 2 môn Kiến thức chung và Tiếng Anh. Bắt đầu từ 8h00’.

- Chiều: thi môn Chuyên ngành bắt đầu từ 14h00’.

4. Địa điểm thi: Hội trường Tầng 1 tòa nhà VNPT Nghệ An, Số 02B, đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An.

* Yêu cầu thí sinh có mặt tại điểm thi trước 15 phút

5. Thông báo kết quả thi tuyển: VNPT Nghệ An sẽ thông báo trên trang Web chính thức của VNPT Nghệ An, http://nghean.vnpt.vn.

Đầu mối hỗ trợ ứng viên:  Phòng Nhân sự Tổng hợp – VNPT Nghệ An – Số 2B đường Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An (Đ/c Trình Thị Hải - Chuyên viên Phòng NSTH - VNPT Nghệ An; ĐT: 0915698798; 02383594614; email: tthai.nan@vnpt.vn).

 

                                                                                              VNPT NGHỆ AN

(--- VNPT Nghệ An ---)