THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀO VÒNG PHỎNG VẤN (2020-05-27 08:26:51)

Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 1, Viễn thông Nghệ An trân trọng thông báo các ứng viên qua vòng thi tuyển đủ điều kiện vào vòng phỏng vấn như sau:

1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện vào vòng phỏng vấn:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Vị trí thi tuyển

1

Nguyễn Văn An

30/6/1989

Kỹ thuật Viễn thông

2

Hủn Ngọc Chinh

30/3/1988

Kỹ thuật Viễn thông

3

Trần Trung Hào

12/6/1993

Kỹ thuật Viễn thông

4

Nguyễn Huy Hoàng

11/9/1994

Kỹ thuật Viễn thông

5

Tào Văn Hùng

17/12/1993

Kỹ thuật Viễn thông

6

Nguyễn Tiến Khôi

29/5/1992

Kỹ thuật Viễn thông

7

Thái Văn Nhân

8/7/1990

Kỹ thuật Viễn thông

8

Nguyễn Hữu Thọ

25/11/1990

Kỹ thuật Viễn thông

9

Bành Trọng Văn

4/1/1991

Kỹ thuật Viễn thông

10

Trần Thị Dung

21/10/1996

Công nghệ Thông tin

11

Lê Mạnh Cường

10/5/1993

Công Nghệ Thông tin

12

Đoàn Vũ Khánh Linh

5/12/1996

Công nghệ thông tin

13

Trần Vũ Ngọc Toàn

3/7/1988

Công nghệ thông tin

14

Nguyễn Thanh Sơn

20/5/1996

Công nghệ thông tin

15

Nguyễn Thị Thảo

15/10/1992

Công nghệ thông tin

16

Lê Ngọc Thanh

9/8/1989

Công nghệ thông tin

17

Trần Anh Tuấn

19/5/1985

Công nghệ thông tin

18

Phạm Thị Hải Yến

26/10/1994

Công nghệ thông tin

 

         2. Thời gian và địa điểm phỏng vấn:

2.1 Thời gian: Ngày 02 /06/2020 (Thứ 3).

- Buổi sáng bắt đầu từ 7h30’: phỏng vấn ứng viên theo số thứ tự từ 01 – 09.

- Buổi chiều bắt đầu từ 14h00’: phỏng vấn ứng viên theo số thứ tự từ 10 – 18.

2.2 Địa điểm:

         Hội trường tầng 3, Trụ sở VNPT Nghệ An, Số 2B Trường Thi, TP. Vinh.

        VNPT Nghệ An sẽ thực hiện nội dung kiểm tra các kiến thức, kỹ năng cần thiết thông qua hình thức phỏng vấn và quyết định lựa chọn ứng viên trúng tuyển.  

        3. VNPT Nghệ An sẽ thông báo công khai kết quả tuyển dụng trên trang WEB của VNPT Nghệ An trong thời hạn 05 ngày ngay sau thời điểm có kết quả tuyển dụng.

4. Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Kế hoạch Nhân sự - Viễn thông Nghệ An trong giờ hành chính (Số điện thoại liên hệ 0383594614, Email: tthai.nan@vnpt.vn)

Lưu ý: Nếu thay đổi về thời gian VNPT Nghệ An sẽ thông báo chính thức trên trang WEB này.

          Trân trọng!

                                                                                    VNPT NGHỆ AN

(--- VNPT Nghệ An ---)