Dịch vụ GTGT MegaPlus (2012-07-23 09:21:07)

Megaplus là Cổng thông tin và dịch vụ gia tăng băng rộng trên nền internet mang đến nhiều tiện ích mạnh mẽ và hữu ích nhất cho khách hàng dùng internet. Trên cổng MegaVNN Plus bao gồm rất nhiều dịch vụ gia tăng khác nhau, chỉ cần 1 click chuột là khách hàng đã được đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu từ học tập, nghiên cứu, làm việc đến giải trí.

CÁC DỊCH VỤ NỘI DUNG GIA TĂNG TRÊN MEGAVNN

1. Dịch vụ MegaE-Meeting

2. Dịch vụ MegaSecurity

3. Dịch vụ Mega E-learning

4. Dịch vụ Mega E-school

5. Dịch vụ MegaWeb                                       

6. Dịch vụ iFone VNN

7. Dịch vụ MegaFun

8. Dịch vụ MegaGreen

9. Dịch vụ MegaCamera

10. Website âm nhạc music.vnn.vn

(--- Trọng Tưởng ---)